Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :01-02-23


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
01-02-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
31-01-23Đắc Lắc: 276,
Quảng Nam: 252
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
523
30-01-23TT Huế: 645,
Phú Yên: 663
Trúng TT Huế855
29-01-23Kon Tum: 275,
Khánh Hòa: 228
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
656
28-01-23Đà Nẵng: 396,
Quảng Ngãi: 615,
Đắc Nông: 931
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
533
27-01-23Gia Lai: 221,
Ninh Thuận: 882
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
595
26-01-23Bình Định: 317,
Quảng Trị: 234,
Quảng Bình: 166
Trúng Bình Định236
25-01-23Đà Nẵng: 790,
Khánh Hòa: 906
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
618
24-01-23Đắc Lắc: 127,
Quảng Nam: 363
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
867
23-01-23TT Huế: 019,
Phú Yên: 817
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
554
22-01-23Kon Tum: 669,
Khánh Hòa: 924
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
553
21-01-23Đà Nẵng: 979,
Quảng Ngãi: 606,
Đắc Nông: 074
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
723
20-01-23Gia Lai: 646,
Ninh Thuận: 032
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
568
19-01-23Bình Định: 270,
Quảng Trị: 148,
Quảng Bình: 059
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
447
18-01-23Đà Nẵng: 701,
Khánh Hòa: 736
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
661
17-01-23Đắc Lắc: 146,
Quảng Nam: 232
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
449
16-01-23TT Huế: 124,
Phú Yên: 453
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
582
15-01-23Kon Tum: 478,
Khánh Hòa: 748
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
391
14-01-23Đà Nẵng: 405,
Quảng Ngãi: 137,
Đắc Nông: 362
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
624
13-01-23Gia Lai: 263,
Ninh Thuận: 728
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
418
12-01-23Bình Định: 383,
Quảng Trị: 257,
Quảng Bình: 094
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
776
11-01-23Đà Nẵng: 421,
Khánh Hòa: 096
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
868
10-01-23Đắc Lắc: 138,
Quảng Nam: 190
Trúng Quảng Nam504