Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
26-01-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
25-01-22Đắc Lắc: 393,
Quảng Nam: 745
Trúng Quảng Nam421
24-01-22TT Huế: 401,
Phú Yên: 742
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
910
23-01-22Kon Tum: 981,
Khánh Hòa: 230
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
603
22-01-22Đà Nẵng: 342,
Quảng Ngãi: 618,
Đắc Nông: 992
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
867
21-01-22Gia Lai: 749,
Ninh Thuận: 093
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
361
20-01-22Bình Định: 295,
Quảng Trị: 975,
Quảng Bình: 606
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
500
19-01-22Đà Nẵng: 793,
Khánh Hòa: 963
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
434
18-01-22Đắc Lắc: 749,
Quảng Nam: 133
Trúng Đắc Lắc709
17-01-22TT Huế: 131,
Phú Yên: 784
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
387
16-01-22Kon Tum: 117,
Khánh Hòa: 145
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
384
15-01-22Đà Nẵng: 700,
Quảng Ngãi: 947,
Đắc Nông: 038
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
460
14-01-22Gia Lai: 334,
Ninh Thuận: 469
Trúng Gia Lai618
13-01-22Bình Định: 609,
Quảng Trị: 095,
Quảng Bình: 073
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
709
12-01-22Đà Nẵng: 260,
Khánh Hòa: 139
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
516
11-01-22Đắc Lắc: 867,
Quảng Nam: 036
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
641
10-01-22TT Huế: 738,
Phú Yên: 495
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
390
09-01-22Kon Tum: 846,
Khánh Hòa: 433
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
499
08-01-22Đà Nẵng: 494,
Quảng Ngãi: 308,
Đắc Nông: 633
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
566
07-01-22Gia Lai: 872,
Ninh Thuận: 577
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
590
06-01-22Bình Định: 396,
Quảng Trị: 716,
Quảng Bình: 996
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
673
05-01-22Đà Nẵng: 233,
Khánh Hòa: 565
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
690
04-01-22Đắc Lắc: 436,
Quảng Nam: 746
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
620
03-01-22TT Huế: 897,
Phú Yên: 603
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
617
02-01-22Kon Tum: 831,
Khánh Hòa: 033
Trúng Kon Tum411
01-01-22Đà Nẵng: 756,
Quảng Ngãi: 864,
Đắc Nông: 208
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
448
31-12-21Gia Lai: 919,
Ninh Thuận: 430
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
338
30-12-21Bình Định: 395,
Quảng Trị: 554,
Quảng Bình: 272
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
522