Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: 300.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Dự đoán 2 con Lô Kết quả Theo
03-10-22 TT Huế
Phú Yên
02-10-22Kon Tum: 93,85,
Khánh Hòa: 70,41
Ăn lô 70 Khánh Hòa338
01-10-22Đà Nẵng: 43,83,
Quảng Ngãi: 81,15,
Đắc Nông: 28,39
Ăn lô 43 Đà Nẵng,
Ăn lô 15 Quảng Ngãi,
Ăn lô 39 Đắc Nông
333
30-09-22Gia Lai: 66,41,
Ninh Thuận: 73,78
Ăn lô 41,66 Gia Lai,
Ăn lô 73 Ninh Thuận
353
29-09-22Bình Định: 91,38,
Quảng Trị: 77,61,
Quảng Bình: 63,32
Ăn lô 38,91 Bình Định,
Ăn lô 77,61 Quảng Trị,
Ăn lô 63,32 Quảng Bình
346
28-09-22Đà Nẵng: 11,33,
Khánh Hòa: 22,98
Ăn lô 11,33 Đà Nẵng,
Ăn lô 22 Khánh Hòa
382
27-09-22Đắc Lắc: 54,49,
Quảng Nam: 77,54
Ăn lô 54 Đắc Lắc,
Ăn lô 77 Quảng Nam
379
26-09-22TT Huế: 29,56,
Phú Yên: 94,72
Ăn lô 56 TT Huế,
Ăn lô 94 Phú Yên
370
25-09-22Kon Tum: 67,16,
Khánh Hòa: 43,07
Ăn lô 67 Kon Tum327
24-09-22Đà Nẵng: 55,37,
Quảng Ngãi: 96,95,
Đắc Nông: 57,55
Ăn lô 96,95 Quảng Ngãi,
Ăn lô 55,57 Đắc Nông
346
23-09-22Gia Lai: 76,23,
Ninh Thuận: 16,36
Trượt350
22-09-22Bình Định: 16,44,
Quảng Trị: 16,31,
Quảng Bình: 97,04
Ăn lô 44,16 Bình Định,
Ăn lô 16 Quảng Trị,
Ăn lô 97,04 Quảng Bình
346
21-09-22Đà Nẵng: 83,66,
Khánh Hòa: 08,46
Ăn lô 83,66 Đà Nẵng,
Ăn lô 08 Khánh Hòa
353
20-09-22Đắc Lắc: 88,53,
Quảng Nam: 08,69
Ăn lô 88 Đắc Lắc,
Ăn lô 08 Quảng Nam
356
19-09-22TT Huế: 73,92,
Phú Yên: 32,36
Ăn lô 73 TT Huế324
18-09-22Kon Tum: 11,75,
Khánh Hòa: 32,59
Ăn lô 75,11 Kon Tum339
17-09-22Đà Nẵng: 17,41,
Quảng Ngãi: 75,29,
Đắc Nông: 87,77
Ăn lô 17,41 Đà Nẵng,
Ăn lô 87,77 Đắc Nông
352
16-09-22Gia Lai: 50,74,
Ninh Thuận: 14,01
Ăn lô 14,01 Ninh Thuận333
15-09-22Bình Định: 65,88,
Quảng Trị: 63,25,
Quảng Bình: 20,60
Ăn lô 65 Bình Định,
Ăn lô 25,63 Quảng Trị,
Ăn lô 20 Quảng Bình
358
14-09-22Đà Nẵng: 08,76,
Khánh Hòa: 69,40
Ăn lô 08,76 Đà Nẵng,
Ăn lô 40,69 Khánh Hòa
341
13-09-22Đắc Lắc: 03,49,
Quảng Nam: 80,90
Ăn lô 03 Đắc Lắc,
Ăn lô 80 Quảng Nam
306
12-09-22TT Huế: 39,09,
Phú Yên: 04,81
Ăn lô 39 TT Huế,
Ăn lô 04,81 Phú Yên
334
11-09-22Kon Tum: 59,04,
Khánh Hòa: 37,36
Ăn lô 59,04 Kon Tum340
10-09-22Đà Nẵng: 13,52,
Quảng Ngãi: 22,35,
Đắc Nông: 37,43
Ăn lô 35,22 Quảng Ngãi,
Ăn lô 37 Đắc Nông
388
09-09-22Gia Lai: 20,90,
Ninh Thuận: 80,45
Trượt391
08-09-22Bình Định: 48,57,
Quảng Trị: 77,71,
Quảng Bình: 11,47
Ăn lô 57 Bình Định,
Ăn lô 77 Quảng Trị,
Ăn lô 47 Quảng Bình
348
07-09-22Đà Nẵng: 22,85,
Khánh Hòa: 25,64
Ăn lô 22 Đà Nẵng,
Ăn lô 25 Khánh Hòa
337
06-09-22Đắc Lắc: 52,93,
Quảng Nam: 89,41
Ăn lô 52 Đắc Lắc,
Ăn lô 41,89 Quảng Nam
381