Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: 200.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Dự đoán 2 con Lô Kết quả Theo
26-01-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
25-01-22Đắc Lắc: 01,31,
Quảng Nam: 64,31
Ăn lô 31 Quảng Nam352
24-01-22TT Huế: 91,99,
Phú Yên: 55,71
Ăn lô 99 TT Huế,
Ăn lô 71 Phú Yên
368
23-01-22Kon Tum: 67,37,
Khánh Hòa: 79,96
Ăn lô 67 Kon Tum,
Ăn lô 79 Khánh Hòa
387
22-01-22Đà Nẵng: 42,21,
Quảng Ngãi: 25,95,
Đắc Nông: 47,43
Ăn lô 21,42 Đà Nẵng,
Ăn lô 95,25 Quảng Ngãi,
Ăn lô 47 Đắc Nông
346
21-01-22Gia Lai: 45,61,
Ninh Thuận: 46,42
Ăn lô 45 Gia Lai369
20-01-22Bình Định: 46,80,
Quảng Trị: 58,62,
Quảng Bình: 76,90
Ăn lô 80 Bình Định,
Ăn lô 62,58 Quảng Trị,
Ăn lô 90,76 Quảng Bình
353
19-01-22Đà Nẵng: 93,53,
Khánh Hòa: 11,10
Ăn lô 53,93 Đà Nẵng,
Ăn lô 11 Khánh Hòa
337
18-01-22Đắc Lắc: 36,02,
Quảng Nam: 68,06
Ăn lô 36 Đắc Lắc,
Ăn lô 68 Quảng Nam
311
17-01-22TT Huế: 20,26,
Phú Yên: 24,43
Ăn lô 26 TT Huế,
Ăn lô 24 Phú Yên
369
16-01-22Kon Tum: 24,51,
Khánh Hòa: 45,84
Ăn lô 24 Kon Tum,
Ăn lô 45 Khánh Hòa
370
15-01-22Đà Nẵng: 02,48,
Quảng Ngãi: 59,26,
Đắc Nông: 34,09
Ăn lô 02 Đà Nẵng,
Ăn lô 34 Đắc Nông
380
14-01-22Gia Lai: 09,46,
Ninh Thuận: 59,71
Ăn lô 59 Ninh Thuận324
13-01-22Bình Định: 86,78,
Quảng Trị: 88,12,
Quảng Bình: 69,31
Ăn lô 86,78 Bình Định,
Ăn lô 88 Quảng Trị,
Ăn lô 69,31 Quảng Bình
338
12-01-22Đà Nẵng: 63,30,
Khánh Hòa: 89,20
Ăn lô 63,30 Đà Nẵng,
Ăn lô 89 Khánh Hòa
307
11-01-22Đắc Lắc: 66,25,
Quảng Nam: 18,24
Ăn lô 66 Đắc Lắc,
Ăn lô 18 Quảng Nam
382
10-01-22TT Huế: 41,28,
Phú Yên: 49,39
Ăn lô 41 TT Huế,
Ăn lô 49,39 Phú Yên
345
09-01-22Kon Tum: 31,09,
Khánh Hòa: 82,48
Ăn lô 09 Kon Tum,
Ăn lô 82 Khánh Hòa
370
08-01-22Đà Nẵng: 56,65,
Quảng Ngãi: 65,22,
Đắc Nông: 99,48
Ăn lô 65,56 Đà Nẵng,
Ăn lô 65,22 Quảng Ngãi,
Ăn lô 99,48 Đắc Nông
344
07-01-22Gia Lai: 69,01,
Ninh Thuận: 91,48
Ăn lô 69 Gia Lai,
Ăn lô 91 Ninh Thuận
349
06-01-22Bình Định: 45,88,
Quảng Trị: 30,08,
Quảng Bình: 19,91
Ăn lô 30,08 Quảng Trị363
05-01-22Đà Nẵng: 54,51,
Khánh Hòa: 85,30
Ăn lô 54,51 Đà Nẵng312
04-01-22Đắc Lắc: 23,97,
Quảng Nam: 09,75
Ăn lô 97,23 Đắc Lắc,
Ăn lô 75 Quảng Nam
351
03-01-22TT Huế: 40,83,
Phú Yên: 06,89
Ăn lô 83 TT Huế,
Ăn lô 06 Phú Yên
328
02-01-22Kon Tum: 31,40,
Khánh Hòa: 26,00
Ăn lô 31 Kon Tum,
Ăn lô 26 Khánh Hòa
368
01-01-22Đà Nẵng: 24,00,
Quảng Ngãi: 28,38,
Đắc Nông: 86,48
Ăn lô 24 Đà Nẵng,
Ăn lô 28 Quảng Ngãi,
Ăn lô 86 Đắc Nông
344
31-12-21Gia Lai: 29,78,
Ninh Thuận: 40,90
Ăn lô 78,29 Gia Lai,
Ăn lô 40 Ninh Thuận
337
30-12-21Bình Định: 33,04,
Quảng Trị: 20,70,
Quảng Bình: 67,92
Ăn lô 04 Bình Định,
Ăn lô 70,20 Quảng Trị,
Ăn lô 92 Quảng Bình
362