Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 700.000 VNĐ

Chốt số siêu víp ngày :03-10-22


Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
03-10-22 TT Huế
Phú Yên
02-10-22Kon Tum: 620,
Khánh Hòa: 381
Trúng Khánh Hòa340
01-10-22Đà Nẵng: 235,
Quảng Ngãi: 821,
Đắc Nông: 273
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
362
30-09-22Gia Lai: 113,
Ninh Thuận: 108
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
350
29-09-22Bình Định: 791,
Quảng Trị: 104,
Quảng Bình: 877
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
379
28-09-22Đà Nẵng: 429,
Khánh Hòa: 474
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
343
27-09-22Đắc Lắc: 654,
Quảng Nam: 148
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
367
26-09-22TT Huế: 965,
Phú Yên: 659
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
345
25-09-22Kon Tum: 837,
Khánh Hòa: 600
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
358
24-09-22Đà Nẵng: 140,
Quảng Ngãi: 736,
Đắc Nông: 440
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
321
23-09-22Gia Lai: 282,
Ninh Thuận: 674
Trúng Gia Lai324
22-09-22Bình Định: 567,
Quảng Trị: 675,
Quảng Bình: 302
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
363
21-09-22Đà Nẵng: 467,
Khánh Hòa: 211
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
359
20-09-22Đắc Lắc: 566,
Quảng Nam: 595
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
365
19-09-22TT Huế: 852,
Phú Yên: 211
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
366
18-09-22Kon Tum: 558,
Khánh Hòa: 033
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
328
17-09-22Đà Nẵng: 075,
Quảng Ngãi: 859,
Đắc Nông: 687
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
351
16-09-22Gia Lai: 907,
Ninh Thuận: 248
Trúng Gia Lai307
15-09-22Bình Định: 323,
Quảng Trị: 314,
Quảng Bình: 706
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
336
14-09-22Đà Nẵng: 776,
Khánh Hòa: 840
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
317
13-09-22Đắc Lắc: 814,
Quảng Nam: 970
Trúng Quảng Nam351
12-09-22TT Huế: 371,
Phú Yên: 408
Trúng TT Huế387
11-09-22Kon Tum: 442,
Khánh Hòa: 006
Trúng Khánh Hòa359
10-09-22Đà Nẵng: 268,
Quảng Ngãi: 600,
Đắc Nông: 859
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
371
09-09-22Gia Lai: 751,
Ninh Thuận: 948
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
338
08-09-22Bình Định: 931,
Quảng Trị: 488,
Quảng Bình: 812
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
357
07-09-22Đà Nẵng: 784,
Khánh Hòa: 538
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
380
06-09-22Đắc Lắc: 052,
Quảng Nam: 283
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
321