Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Soi cầu chuẩn xác ngày :01-02-23


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
01-02-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
31-01-23Đắc Lắc: 646,
Quảng Nam: 772
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
323
30-01-23TT Huế: 327,
Phú Yên: 763
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
349
29-01-23Kon Tum: 311,
Khánh Hòa: 543
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
344
28-01-23Đà Nẵng: 169,
Quảng Ngãi: 700,
Đắc Nông: 664
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
353
27-01-23Gia Lai: 132,
Ninh Thuận: 980
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
391
26-01-23Bình Định: 512,
Quảng Trị: 618,
Quảng Bình: 945
Trúng Quảng Trị325
25-01-23Đà Nẵng: 563,
Khánh Hòa: 501
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
393
24-01-23Đắc Lắc: 939,
Quảng Nam: 363
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
377
23-01-23TT Huế: 077,
Phú Yên: 869
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
319
22-01-23Kon Tum: 978,
Khánh Hòa: 108
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
333
21-01-23Đà Nẵng: 479,
Quảng Ngãi: 883,
Đắc Nông: 330
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
332
20-01-23Gia Lai: 936,
Ninh Thuận: 003
Trúng Ninh Thuận376
19-01-23Bình Định: 648,
Quảng Trị: 842,
Quảng Bình: 006
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
349
18-01-23Đà Nẵng: 905,
Khánh Hòa: 513
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
346
17-01-23Đắc Lắc: 820,
Quảng Nam: 010
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
381
16-01-23TT Huế: 753,
Phú Yên: 682
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
365
15-01-23Kon Tum: 478,
Khánh Hòa: 200
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
359
14-01-23Đà Nẵng: 245,
Quảng Ngãi: 824,
Đắc Nông: 546
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
352
13-01-23Gia Lai: 107,
Ninh Thuận: 728
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
364
12-01-23Bình Định: 045,
Quảng Trị: 375,
Quảng Bình: 094
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
374
11-01-23Đà Nẵng: 274,
Khánh Hòa: 528
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
361
10-01-23Đắc Lắc: 192,
Quảng Nam: 906
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
371