Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
03-10-22 TT Huế
Phú Yên
02-10-22Kon Tum: 430,
Khánh Hòa: 887
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
377
01-10-22Đà Nẵng: 020,
Quảng Ngãi: 515,
Đắc Nông: 935
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
352
30-09-22Gia Lai: 026,
Ninh Thuận: 085
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
320
29-09-22Bình Định: 100,
Quảng Trị: 582,
Quảng Bình: 264
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
350
28-09-22Đà Nẵng: 629,
Khánh Hòa: 002
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
354
27-09-22Đắc Lắc: 166,
Quảng Nam: 462
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
330
26-09-22TT Huế: 484,
Phú Yên: 057
Trúng Phú Yên353
25-09-22Kon Tum: 996,
Khánh Hòa: 891
Trúng Khánh Hòa350
24-09-22Đà Nẵng: 479,
Quảng Ngãi: 182,
Đắc Nông: 663
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
358
23-09-22Gia Lai: 481,
Ninh Thuận: 205
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
317
22-09-22Bình Định: 729,
Quảng Trị: 291,
Quảng Bình: 904
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
356
21-09-22Đà Nẵng: 076,
Khánh Hòa: 172
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
350
20-09-22Đắc Lắc: 258,
Quảng Nam: 231
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
346
19-09-22TT Huế: 063,
Phú Yên: 958
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
379
18-09-22Kon Tum: 475,
Khánh Hòa: 248
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
318
17-09-22Đà Nẵng: 412,
Quảng Ngãi: 488,
Đắc Nông: 478
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
338
16-09-22Gia Lai: 295,
Ninh Thuận: 232
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
352
15-09-22Bình Định: 665,
Quảng Trị: 052,
Quảng Bình: 475
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
337
14-09-22Đà Nẵng: 498,
Khánh Hòa: 306
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
362
13-09-22Đắc Lắc: 964,
Quảng Nam: 676
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
331
12-09-22TT Huế: 865,
Phú Yên: 168
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
332
11-09-22Kon Tum: 738,
Khánh Hòa: 660
Trượt337
10-09-22Đà Nẵng: 228,
Quảng Ngãi: 722,
Đắc Nông: 870
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
353
09-09-22Gia Lai: 531,
Ninh Thuận: 225
Trúng Gia Lai334
08-09-22Bình Định: 295,
Quảng Trị: 155,
Quảng Bình: 460
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
330
07-09-22Đà Nẵng: 862,
Khánh Hòa: 038
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
349
06-09-22Đắc Lắc: 221,
Quảng Nam: 880
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
338