Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :01-02-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
01-02-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
31-01-23Đắc Lắc: 164,
Quảng Nam: 614
Trúng Đắc Lắc346
30-01-23TT Huế: 322,
Phú Yên: 667
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
339
29-01-23Kon Tum: 523,
Khánh Hòa: 100
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
349
28-01-23Đà Nẵng: 102,
Quảng Ngãi: 629,
Đắc Nông: 387
Trúng Đắc Nông368
27-01-23Gia Lai: 785,
Ninh Thuận: 462
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
327
26-01-23Bình Định: 773,
Quảng Trị: 966,
Quảng Bình: 524
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
318
25-01-23Đà Nẵng: 296,
Khánh Hòa: 777
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
348
24-01-23Đắc Lắc: 754,
Quảng Nam: 970
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
377
23-01-23TT Huế: 382,
Phú Yên: 501
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
366
22-01-23Kon Tum: 494,
Khánh Hòa: 924
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
381
21-01-23Đà Nẵng: 479,
Quảng Ngãi: 606,
Đắc Nông: 265
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
339
20-01-23Gia Lai: 747,
Ninh Thuận: 753
Trúng Ninh Thuận344
19-01-23Bình Định: 151,
Quảng Trị: 449,
Quảng Bình: 059
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
308
18-01-23Đà Nẵng: 345,
Khánh Hòa: 439
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
355
17-01-23Đắc Lắc: 651,
Quảng Nam: 232
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
323
16-01-23TT Huế: 753,
Phú Yên: 523
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
383
15-01-23Kon Tum: 776,
Khánh Hòa: 986
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
324
14-01-23Đà Nẵng: 251,
Quảng Ngãi: 688,
Đắc Nông: 551
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
373
13-01-23Gia Lai: 159,
Ninh Thuận: 281
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
383
12-01-23Bình Định: 383,
Quảng Trị: 116,
Quảng Bình: 871
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
356
11-01-23Đà Nẵng: 942,
Khánh Hòa: 562
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
346
10-01-23Đắc Lắc: 721,
Quảng Nam: 907
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
314