Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
26-01-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
25-01-22Đắc Lắc: 481,
Quảng Nam: 446
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
326
24-01-22TT Huế: 013,
Phú Yên: 292
Trúng Phú Yên343
23-01-22Kon Tum: 707,
Khánh Hòa: 641
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
346
22-01-22Đà Nẵng: 488,
Quảng Ngãi: 039,
Đắc Nông: 622
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
358
21-01-22Gia Lai: 311,
Ninh Thuận: 733
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
328
20-01-22Bình Định: 451,
Quảng Trị: 258,
Quảng Bình: 112
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
351
19-01-22Đà Nẵng: 771,
Khánh Hòa: 511
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
361
18-01-22Đắc Lắc: 561,
Quảng Nam: 109
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
352
17-01-22TT Huế: 534,
Phú Yên: 234
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
388
16-01-22Kon Tum: 910,
Khánh Hòa: 803
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
379
15-01-22Đà Nẵng: 869,
Quảng Ngãi: 696,
Đắc Nông: 464
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
355
14-01-22Gia Lai: 950,
Ninh Thuận: 411
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
368
13-01-22Bình Định: 539,
Quảng Trị: 095,
Quảng Bình: 168
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
351
12-01-22Đà Nẵng: 334,
Khánh Hòa: 559
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
386
11-01-22Đắc Lắc: 058,
Quảng Nam: 785
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
376
10-01-22TT Huế: 341,
Phú Yên: 180
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
351
09-01-22Kon Tum: 182,
Khánh Hòa: 228
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
363
08-01-22Đà Nẵng: 213,
Quảng Ngãi: 430,
Đắc Nông: 224
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
344
07-01-22Gia Lai: 550,
Ninh Thuận: 627
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
331
06-01-22Bình Định: 654,
Quảng Trị: 630,
Quảng Bình: 051
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
324
05-01-22Đà Nẵng: 447,
Khánh Hòa: 483
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
342
04-01-22Đắc Lắc: 610,
Quảng Nam: 056
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
355
03-01-22TT Huế: 686,
Phú Yên: 762
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
375
02-01-22Kon Tum: 450,
Khánh Hòa: 226
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
333
01-01-22Đà Nẵng: 962,
Quảng Ngãi: 630,
Đắc Nông: 786
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
363
31-12-21Gia Lai: 942,
Ninh Thuận: 629
Trúng Ninh Thuận356
30-12-21Bình Định: 486,
Quảng Trị: 554,
Quảng Bình: 480
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
309