Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :10-08-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
10-08-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
09-08-22Đắc Lắc: 220,
Quảng Nam: 850
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
339
08-08-22TT Huế: 036,
Phú Yên: 417
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
362
07-08-22Kon Tum: 923,
Khánh Hòa: 243
Trượt353
06-08-22Đà Nẵng: 526,
Quảng Ngãi: 446,
Đắc Nông: 488
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
336
05-08-22Gia Lai: 193,
Ninh Thuận: 461
Trúng Ninh Thuận331
04-08-22Bình Định: 236,
Quảng Trị: 954,
Quảng Bình: 783
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
332
03-08-22Đà Nẵng: 709,
Khánh Hòa: 999
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
342
02-08-22Đắc Lắc: 268,
Quảng Nam: 011
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
348
01-08-22TT Huế: 804,
Phú Yên: 330
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
384
31-07-22Kon Tum: 191,
Khánh Hòa: 841
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
372
30-07-22Đà Nẵng: 264,
Quảng Ngãi: 142,
Đắc Nông: 321
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
366
29-07-22Gia Lai: 712,
Ninh Thuận: 962
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
349
28-07-22Bình Định: 658,
Quảng Trị: 337,
Quảng Bình: 493
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
370
27-07-22Đà Nẵng: 897,
Khánh Hòa: 416
Trúng Khánh Hòa346
26-07-22Đắc Lắc: 245,
Quảng Nam: 736
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
328
25-07-22TT Huế: 944,
Phú Yên: 124
Trượt366
24-07-22Kon Tum: 637,
Khánh Hòa: 637
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
349
23-07-22Đà Nẵng: 841,
Quảng Ngãi: 443,
Đắc Nông: 422
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
338
22-07-22Gia Lai: 479,
Ninh Thuận: 311
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
367
21-07-22Bình Định: 330,
Quảng Trị: 666,
Quảng Bình: 225
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
360
20-07-22Đà Nẵng: 237,
Khánh Hòa: 497
Trúng Đà Nẵng368
19-07-22Đắc Lắc: 232,
Quảng Nam: 834
Trúng Quảng Nam340
18-07-22TT Huế: 830,
Phú Yên: 347
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
349
17-07-22Kon Tum: 276,
Khánh Hòa: 182
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
357
16-07-22Đà Nẵng: 703,
Quảng Ngãi: 103,
Đắc Nông: 180
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
341
15-07-22Gia Lai: 075,
Ninh Thuận: 973
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
370
14-07-22Bình Định: 597,
Quảng Trị: 402,
Quảng Bình: 246
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
335