Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :01-02-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
01-02-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
31-01-23Đắc Lắc: 48,
Quảng Nam: 47
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
225
30-01-23TT Huế: 05,
Phú Yên: 25
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
273
29-01-23Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 20
Trúng Khánh Hòa256
28-01-23Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 76,
Đắc Nông: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
239
27-01-23Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 33
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
205
26-01-23Bình Định: 92,
Quảng Trị: 57,
Quảng Bình: 87
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
252
25-01-23Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 86
Trúng Đà Nẵng293
24-01-23Đắc Lắc: 74,
Quảng Nam: 41
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
275
23-01-23TT Huế: 15,
Phú Yên: 19
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
226
22-01-23Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 56
Trúng Kon Tum233
21-01-23Đà Nẵng: 95,
Quảng Ngãi: 78,
Đắc Nông: 65
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
241
20-01-23Gia Lai: 60,
Ninh Thuận: 64
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
273
19-01-23Bình Định: 17,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 36
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
278
18-01-23Đà Nẵng: 45,
Khánh Hòa: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
214
17-01-23Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 76
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
264
16-01-23TT Huế: 03,
Phú Yên: 74
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
238
15-01-23Kon Tum: 53,
Khánh Hòa: 00
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
239
14-01-23Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 26,
Đắc Nông: 76
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
222
13-01-23Gia Lai: 78,
Ninh Thuận: 69
Trúng Gia Lai255
12-01-23Bình Định: 03,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 88
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
265
11-01-23Đà Nẵng: 71,
Khánh Hòa: 25
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
252
10-01-23Đắc Lắc: 73,
Quảng Nam: 45
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
272