Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :10-08-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
10-08-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
09-08-22Đắc Lắc: 30,
Quảng Nam: 53
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
231
08-08-22TT Huế: 90,
Phú Yên: 25
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
263
07-08-22Kon Tum: 34,
Khánh Hòa: 68
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
244
06-08-22Đà Nẵng: 50,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 07
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
257
05-08-22Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 75
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
239
04-08-22Bình Định: 65,
Quảng Trị: 29,
Quảng Bình: 37
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
233
03-08-22Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
226
02-08-22Đắc Lắc: 74,
Quảng Nam: 73
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
263
01-08-22TT Huế: 19,
Phú Yên: 51
Trúng Phú Yên276
31-07-22Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
225
30-07-22Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 85,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
261
29-07-22Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 04
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
242
28-07-22Bình Định: 48,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 85
Trúng Quảng Bình232
27-07-22Đà Nẵng: 94,
Khánh Hòa: 08
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
272
26-07-22Đắc Lắc: 39,
Quảng Nam: 28
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
233
25-07-22TT Huế: 31,
Phú Yên: 49
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
237
24-07-22Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 06
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
286
23-07-22Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 90,
Đắc Nông: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
217
22-07-22Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 77
Trượt231
21-07-22Bình Định: 73,
Quảng Trị: 74,
Quảng Bình: 66
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
234
20-07-22Đà Nẵng: 64,
Khánh Hòa: 37
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
251
19-07-22Đắc Lắc: 99,
Quảng Nam: 37
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
240
18-07-22TT Huế: 17,
Phú Yên: 03
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
273
17-07-22Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 96
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
222
16-07-22Đà Nẵng: 67,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
239
15-07-22Gia Lai: 33,
Ninh Thuận: 75
Trúng Gia Lai252
14-07-22Bình Định: 17,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 09
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
228