Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Chốt số siêu víp ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
26-01-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
25-01-22Đắc Lắc: 96,
Quảng Nam: 74
Trượt258
24-01-22TT Huế: 76,
Phú Yên: 28
Trúng TT Huế260
23-01-22Kon Tum: 28,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
249
22-01-22Đà Nẵng: 03,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
255
21-01-22Gia Lai: 28,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
214
20-01-22Bình Định: 19,
Quảng Trị: 47,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
250
19-01-22Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
245
18-01-22Đắc Lắc: 96,
Quảng Nam: 11
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
239
17-01-22TT Huế: 80,
Phú Yên: 47
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
265
16-01-22Kon Tum: 92,
Khánh Hòa: 41
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
229
15-01-22Đà Nẵng: 18,
Quảng Ngãi: 90,
Đắc Nông: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
234
14-01-22Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 29
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
217
13-01-22Bình Định: 66,
Quảng Trị: 74,
Quảng Bình: 39
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
222
12-01-22Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 94
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
222
11-01-22Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
272
10-01-22TT Huế: 72,
Phú Yên: 61
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
244
09-01-22Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 27
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
257
08-01-22Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
221
07-01-22Gia Lai: 38,
Ninh Thuận: 74
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
284
06-01-22Bình Định: 06,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 72
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
207
05-01-22Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 51
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
235
04-01-22Đắc Lắc: 13,
Quảng Nam: 57
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
239
03-01-22TT Huế: 69,
Phú Yên: 15
Trúng Phú Yên223
02-01-22Kon Tum: 63,
Khánh Hòa: 70
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
203
01-01-22Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 08
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
250
31-12-21Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 74
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
267
30-12-21Bình Định: 75,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 78
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
271