Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :01-02-23


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
01-02-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
31-01-23Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 52
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
266
30-01-23TT Huế: 45,
Phú Yên: 33
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
274
29-01-23Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 88
Trúng Kon Tum245
28-01-23Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
237
27-01-23Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 82
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
258
26-01-23Bình Định: 17,
Quảng Trị: 51,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
265
25-01-23Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
239
24-01-23Đắc Lắc: 60,
Quảng Nam: 19
Trượt240
23-01-23TT Huế: 51,
Phú Yên: 96
Trượt244
22-01-23Kon Tum: 66,
Khánh Hòa: 24
Trúng Khánh Hòa278
21-01-23Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
227
20-01-23Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 32
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
257
19-01-23Bình Định: 70,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 59
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
256
18-01-23Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
236
17-01-23Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 32
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
266
16-01-23TT Huế: 24,
Phú Yên: 53
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
249
15-01-23Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 48
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
268
14-01-23Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 62
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
231
13-01-23Gia Lai: 63,
Ninh Thuận: 28
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
220
12-01-23Bình Định: 83,
Quảng Trị: 53,
Quảng Bình: 94
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
256
11-01-23Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 26
Trúng Đà Nẵng271
10-01-23Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
234