Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
26-01-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
25-01-22Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 45
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
253
24-01-22TT Huế: 47,
Phú Yên: 42
Trúng Phú Yên221
23-01-22Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 03
Trúng Kon Tum276
22-01-22Đà Nẵng: 42,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 92
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
284
21-01-22Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 93
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
234
20-01-22Bình Định: 95,
Quảng Trị: 75,
Quảng Bình: 06
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
260
19-01-22Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
270
18-01-22Đắc Lắc: 49,
Quảng Nam: 32
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
259
17-01-22TT Huế: 31,
Phú Yên: 84
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
251
16-01-22Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 45
Trúng Khánh Hòa262
15-01-22Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 47,
Đắc Nông: 38
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
223
14-01-22Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 58
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
247
13-01-22Bình Định: 09,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 73
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
226
12-01-22Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 39
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
260
11-01-22Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 36
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
249
10-01-22TT Huế: 38,
Phú Yên: 95
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
243
09-01-22Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 33
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
249
08-01-22Đà Nẵng: 22,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
229
07-01-22Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
262
06-01-22Bình Định: 96,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 96
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
288
05-01-22Đà Nẵng: 33,
Khánh Hòa: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
227
04-01-22Đắc Lắc: 36,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
283
03-01-22TT Huế: 97,
Phú Yên: 03
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
276
02-01-22Kon Tum: 31,
Khánh Hòa: 66
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
244
01-01-22Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 08
Trúng Đắc Nông249
31-12-21Gia Lai: 19,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
237
30-12-21Bình Định: 95,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 72
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
252