Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
03-10-22 TT Huế
Phú Yên
02-10-22Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Kon Tum209
01-10-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
236
30-09-22Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Gia Lai219
29-09-22Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
273
28-09-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
289
27-09-22Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
247
26-09-22TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
239
25-09-22Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
234
24-09-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
263
23-09-22Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
235
22-09-22Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đầu 1 Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
233
21-09-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
232
20-09-22Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 8 Quảng Nam
238
19-09-22TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
256
18-09-22Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
256
17-09-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
277
16-09-22Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
264
15-09-22Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đầu 5 Quảng Trị,
Trúng đầu 2 Quảng Bình
255
14-09-22Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
282
13-09-22Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
263
12-09-22TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng đầu 0 Phú Yên
286
11-09-22Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
239
10-09-22Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi
239
09-09-22Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
275
08-09-22Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
254
07-09-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng244
06-09-22Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Quảng Nam235