Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
26-01-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
25-01-22Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Đắc Lắc266
24-01-22TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng đuôi 1 Phú Yên
243
23-01-22Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
253
22-01-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
250
21-01-22Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
270
20-01-22Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
248
19-01-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
264
18-01-22Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
225
17-01-22TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
253
16-01-22Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Kon Tum,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
237
15-01-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
246
14-01-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
255
13-01-22Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
260
12-01-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
258
11-01-22Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
225
10-01-22TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 TT Huế256
09-01-22Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Kon Tum,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
251
08-01-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
238
07-01-22Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 Gia Lai,
Trúng đầu 7 Ninh Thuận
258
06-01-22Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
251
05-01-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
231
04-01-22Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng đầu 5 Quảng Nam
243
03-01-22TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
256
02-01-22Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
255
01-01-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
246
31-12-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Gia Lai218
30-12-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
262