Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :01-02-23


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
01-02-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
31-01-23Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
276
30-01-23TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TT Huế285
29-01-23Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
270
28-01-23Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
256
27-01-23Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
265
26-01-23Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
279
25-01-23Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
272
24-01-23Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 Đắc Lắc233
23-01-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng đuôi 7 Phú Yên
254
22-01-23Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
235
21-01-23Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
245
20-01-23Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
245
19-01-23Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
268
18-01-23Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa,
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng
221
17-01-23Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
257
16-01-23TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
277
15-01-23Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
206
14-01-23Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
246
13-01-23Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
239
12-01-23Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
259
11-01-23Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 2 Đà Nẵng259
10-01-23Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
239