Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :26-01-22


Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
26-01-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
25-01-22Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
239
24-01-22TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Phú Yên258
23-01-22Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Kon Tum,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
247
22-01-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 9 Đắc Nông
264
21-01-22Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 9 Ninh Thuận
293
20-01-22Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 7 Quảng Trị
251
19-01-22Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
237
18-01-22Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
221
17-01-22TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 4 Phú Yên
224
16-01-22Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Kon Tum,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
286
15-01-22Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
226
14-01-22Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
279
13-01-22Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
257
12-01-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
222
11-01-22Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
250
10-01-22TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TT Huế234
09-01-22Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
255
08-01-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
264
07-01-22Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng đầu 7 Ninh Thuận
281
06-01-22Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 Bình Định,
Trúng đầu 5 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
247
05-01-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
259
04-01-22Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
226
03-01-22TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 TT Huế,
Trúng đầu 0 Phú Yên
233
02-01-22Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
256
01-01-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
253
31-12-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
231
30-12-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Bình Định,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
274