Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
03-10-22 TT Huế
Phú Yên
02-10-22Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
248
01-10-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
266
30-09-22Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
257
29-09-22Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng đầu 7 Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
254
28-09-22Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
207
27-09-22Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
239
26-09-22TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
251
25-09-22Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
253
24-09-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
248
23-09-22Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
254
22-09-22Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
222
21-09-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
290
20-09-22Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
230
19-09-22TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
214
18-09-22Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
288
17-09-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi
254
16-09-22Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận250
15-09-22Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
254
14-09-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
283
13-09-22Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
274
12-09-22TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 TT Huế288
11-09-22Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
276
10-09-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
247
09-09-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
293
08-09-22Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
230
07-09-22Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Khánh Hòa256
06-09-22Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 8 Quảng Nam
250