Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :01-02-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
01-02-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
31-01-23Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
277
30-01-23TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
261
29-01-23Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
287
28-01-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
258
27-01-23Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 8 Ninh Thuận
227
26-01-23Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 5 Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
268
25-01-23Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
244
24-01-23Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
242
23-01-23TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
266
22-01-23Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
256
21-01-23Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi
258
20-01-23Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
257
19-01-23Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
215
18-01-23Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
219
17-01-23Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
279
16-01-23TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
217
15-01-23Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
226
14-01-23Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 2 Đắc Nông
246
13-01-23Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
234
12-01-23Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
216
11-01-23Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
284
10-01-23Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
233