Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :29-06-22


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
29-06-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
28-06-22Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
255
27-06-22TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
240
26-06-22Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
256
25-06-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
243
24-06-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
233
23-06-22Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
246
22-06-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
250
21-06-22Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
235
20-06-22TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
273
19-06-22Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Kon Tum269
18-06-22Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
260
17-06-22Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Gia Lai222
16-06-22Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
251
15-06-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
271
14-06-22Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
274
13-06-22TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trượt289
12-06-22Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
231
11-06-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
249
10-06-22Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
232
09-06-22Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
252
08-06-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
264
07-06-22Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đầu 2 Quảng Nam
263
06-06-22TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 2 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
219
05-06-22Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
263
04-06-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
215
03-06-22Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
228
02-06-22Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
274