Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
26-01-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
25-01-22Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
256
24-01-22TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
246
23-01-22Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
256
22-01-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 9 Đắc Nông
242
21-01-22Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
264
20-01-22Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 7 Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
237
19-01-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
233
18-01-22Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
268
17-01-22TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
294
16-01-22Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
230
15-01-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
234
14-01-22Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
220
13-01-22Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị
256
12-01-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
264
11-01-22Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 6 Quảng Nam
236
10-01-22TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
253
09-01-22Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
241
08-01-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
252
07-01-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
273
06-01-22Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
259
05-01-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
282
04-01-22Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 6 Quảng Nam
274
03-01-22TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 TT Huế,
Trúng đầu 0 Phú Yên
242
02-01-22Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
244
01-01-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
223
31-12-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
264
30-12-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị
270