Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 700.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
03-10-22 TT Huế
Phú Yên
02-10-22Kon Tum: 297,397,
Khánh Hòa: 212,518
Trúng 297 Kon Tum528
01-10-22Đà Nẵng: 013,311,
Quảng Ngãi: 622,719,
Đắc Nông: 479,536
Trúng 622 Quảng Ngãi,
Trúng 479 Đắc Nông
616
30-09-22Gia Lai: 113,727,
Ninh Thuận: 156,542
Trúng 113 Gia Lai,
Trúng 156 Ninh Thuận
390
29-09-22Bình Định: 167,530,
Quảng Trị: 677,417,
Quảng Bình: 973,580
Trúng 167 Bình Định,
Trúng 677 Quảng Trị
811
28-09-22Đà Nẵng: 429,693,
Khánh Hòa: 370,405
Trúng 429 Đà Nẵng879
27-09-22Đắc Lắc: 419,337,
Quảng Nam: 462,763
Trúng 419 Đắc Lắc,
Trúng 462 Quảng Nam
265
26-09-22TT Huế: 615,848,
Phú Yên: 539,460
Trượt427
25-09-22Kon Tum: 073,711,
Khánh Hòa: 624,539
Trúng 073 Kon Tum,
Trúng 624 Khánh Hòa
463
24-09-22Đà Nẵng: 089,734,
Quảng Ngãi: 574,769,
Đắc Nông: 550,346
Trúng 089 Đà Nẵng,
Trúng 574 Quảng Ngãi
545
23-09-22Gia Lai: 007,451,
Ninh Thuận: 636,793
Trượt600
22-09-22Bình Định: 142,290,
Quảng Trị: 066,718,
Quảng Bình: 904,695
Trúng 142 Bình Định,
Trúng 066 Quảng Trị,
Trúng 904 Quảng Bình
570
21-09-22Đà Nẵng: 766,520,
Khánh Hòa: 745,664
Trúng 766 Đà Nẵng,
Trúng 745 Khánh Hòa
514
20-09-22Đắc Lắc: 258,909,
Quảng Nam: 231,129
Trúng 258 Đắc Lắc,
Trúng 231 Quảng Nam
471
19-09-22TT Huế: 273,368,
Phú Yên: 825,652
Trúng 273 TT Huế473
18-09-22Kon Tum: 716,823,
Khánh Hòa: 708,431
Trúng 708 Khánh Hòa671
17-09-22Đà Nẵng: 501,723,
Quảng Ngãi: 859,562,
Đắc Nông: 609,790
Trúng 859 Quảng Ngãi,
Trúng 609 Đắc Nông
551
16-09-22Gia Lai: 813,039,
Ninh Thuận: 179,801
Trúng 813 Gia Lai804
15-09-22Bình Định: 612,117,
Quảng Trị: 861,748,
Quảng Bình: 855,844
Trúng 612 Bình Định,
Trúng 861 Quảng Trị,
Trúng 855 Quảng Bình
778
14-09-22Đà Nẵng: 551,176,
Khánh Hòa: 790,988
Trúng 551 Đà Nẵng,
Trúng 790 Khánh Hòa
548
13-09-22Đắc Lắc: 482,572,
Quảng Nam: 039,270
Trúng 482 Đắc Lắc,
Trúng 039 Quảng Nam
590
12-09-22TT Huế: 593,781,
Phú Yên: 594,755
Trúng 593 TT Huế470
11-09-22Kon Tum: 411,662,
Khánh Hòa: 248,996
Trúng 411 Kon Tum511
10-09-22Đà Nẵng: 631,334,
Quảng Ngãi: 600,288,
Đắc Nông: 167,985
Trúng 600 Quảng Ngãi,
Trúng 167 Đắc Nông
672
09-09-22Gia Lai: 531,220,
Ninh Thuận: 240,779
Trúng 531 Gia Lai,
Trúng 240 Ninh Thuận
744
08-09-22Bình Định: 881,811,
Quảng Trị: 576,754,
Quảng Bình: 209,460
Trúng 576 Quảng Trị,
Trúng 209 Quảng Bình
459
07-09-22Đà Nẵng: 622,769,
Khánh Hòa: 239,657
Trúng 622 Đà Nẵng,
Trúng 239 Khánh Hòa
615
06-09-22Đắc Lắc: 485,126,
Quảng Nam: 768,488
Trúng 485 Đắc Lắc,
Trúng 768 Quảng Nam
914