Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Chốt số đẹp hôm nay ngày :29-06-22


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
29-06-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
28-06-22Đắc Lắc: 861,621,
Quảng Nam: 046,994
Trúng 861 Đắc Lắc,
Trúng 046 Quảng Nam
386
27-06-22TT Huế: 272,693,
Phú Yên: 041,715
Trúng 272 TT Huế,
Trúng 041 Phú Yên
776
26-06-22Kon Tum: 345,927,
Khánh Hòa: 808,077
Trúng 345 Kon Tum939
25-06-22Đà Nẵng: 301,451,
Quảng Ngãi: 036,017,
Đắc Nông: 934,210
Trúng 301 Đà Nẵng,
Trúng 036 Quảng Ngãi,
Trúng 934 Đắc Nông
451
24-06-22Gia Lai: 319,614,
Ninh Thuận: 448,455
Trúng 319 Gia Lai,
Trúng 448 Ninh Thuận
888
23-06-22Bình Định: 595,650,
Quảng Trị: 262,658,
Quảng Bình: 225,797
Trúng 225 Quảng Bình784
22-06-22Đà Nẵng: 469,216,
Khánh Hòa: 153,638
Trúng 469 Đà Nẵng,
Trúng 153 Khánh Hòa
370
21-06-22Đắc Lắc: 263,631,
Quảng Nam: 805,864
Trượt615
20-06-22TT Huế: 899,848,
Phú Yên: 103,354
Trúng 899 TT Huế613
19-06-22Kon Tum: 453,865,
Khánh Hòa: 513,699
Trúng 453 Kon Tum,
Trúng 513 Khánh Hòa
142
18-06-22Đà Nẵng: 154,273,
Quảng Ngãi: 001,217,
Đắc Nông: 809,936
Trúng 001 Quảng Ngãi,
Trúng 809 Đắc Nông
476
17-06-22Gia Lai: 961,684,
Ninh Thuận: 977,915
Trúng 977 Ninh Thuận411
16-06-22Bình Định: 588,672,
Quảng Trị: 986,517,
Quảng Bình: 246,392
Trúng 588 Bình Định,
Trúng 986 Quảng Trị,
Trúng 246 Quảng Bình
484
15-06-22Đà Nẵng: 235,519,
Khánh Hòa: 256,345
Trúng 235 Đà Nẵng,
Trúng 256 Khánh Hòa
661
14-06-22Đắc Lắc: 690,579,
Quảng Nam: 474,919
Trúng 690 Đắc Lắc,
Trúng 474 Quảng Nam
529
13-06-22TT Huế: 136,714,
Phú Yên: 703,342
Trúng 136 TT Huế,
Trúng 703 Phú Yên
751
12-06-22Kon Tum: 541,329,
Khánh Hòa: 880,623
Trúng 541 Kon Tum813
11-06-22Đà Nẵng: 955,687,
Quảng Ngãi: 240,073,
Đắc Nông: 366,552
Trúng 955 Đà Nẵng,
Trúng 240 Quảng Ngãi,
Trúng 366 Đắc Nông
426
10-06-22Gia Lai: 277,170,
Ninh Thuận: 478,919
Trúng 277 Gia Lai,
Trúng 478 Ninh Thuận
428
09-06-22Bình Định: 474,136,
Quảng Trị: 443,805,
Quảng Bình: 066,341
Trúng 474 Bình Định,
Trúng 443 Quảng Trị,
Trúng 066 Quảng Bình
437
08-06-22Đà Nẵng: 450,202,
Khánh Hòa: 074,866
Trúng 450 Đà Nẵng,
Trúng 074 Khánh Hòa
538
07-06-22Đắc Lắc: 704,691,
Quảng Nam: 923,815
Trúng 704 Đắc Lắc,
Trúng 923 Quảng Nam
752
06-06-22TT Huế: 022,029,
Phú Yên: 222,825
Trúng 022 TT Huế,
Trúng 222 Phú Yên
715
05-06-22Kon Tum: 204,142,
Khánh Hòa: 554,090
Trúng 204 Kon Tum,
Trúng 554 Khánh Hòa
582
04-06-22Đà Nẵng: 210,113,
Quảng Ngãi: 806,906,
Đắc Nông: 370,510
Trúng 210 Đà Nẵng,
Trúng 806 Quảng Ngãi,
Trúng 370 Đắc Nông
607
03-06-22Gia Lai: 448,789,
Ninh Thuận: 492,321
Trúng 492 Ninh Thuận927
02-06-22Bình Định: 705,971,
Quảng Trị: 166,447,
Quảng Bình: 257,706
Trúng 705 Bình Định,
Trúng 166 Quảng Trị,
Trúng 257 Quảng Bình
603