Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :10-08-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
10-08-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
09-08-22Đắc Lắc: 518,314,
Quảng Nam: 034,008
Trúng 518 Đắc Lắc,
Trúng 034 Quảng Nam
348
08-08-22TT Huế: 157,074,
Phú Yên: 158,848
Trúng 157 TT Huế,
Trúng 158 Phú Yên
603
07-08-22Kon Tum: 986,284,
Khánh Hòa: 100,324
Trúng 986 Kon Tum628
06-08-22Đà Nẵng: 920,447,
Quảng Ngãi: 325,970,
Đắc Nông: 397,598
Trúng 920 Đà Nẵng,
Trúng 325 Quảng Ngãi,
Trúng 397 Đắc Nông
485
05-08-22Gia Lai: 970,815,
Ninh Thuận: 010,426
Trúng 970 Gia Lai,
Trúng 010 Ninh Thuận
674
04-08-22Bình Định: 331,359,
Quảng Trị: 558,440,
Quảng Bình: 841,185
Trúng 331 Bình Định,
Trúng 841 Quảng Bình
584
03-08-22Đà Nẵng: 643,294,
Khánh Hòa: 075,698
Trúng 075 Khánh Hòa291
02-08-22Đắc Lắc: 649,622,
Quảng Nam: 120,718
Trượt213
01-08-22TT Huế: 462,717,
Phú Yên: 387,096
Trúng 462 TT Huế,
Trúng 387 Phú Yên
894
31-07-22Kon Tum: 191,667,
Khánh Hòa: 336,902
Trúng 191 Kon Tum,
Trúng 336 Khánh Hòa
395
30-07-22Đà Nẵng: 961,114,
Quảng Ngãi: 919,314,
Đắc Nông: 817,589
Trúng 961 Đà Nẵng,
Trúng 919 Quảng Ngãi
665
29-07-22Gia Lai: 926,294,
Ninh Thuận: 044,770
Trúng 926 Gia Lai494
28-07-22Bình Định: 677,876,
Quảng Trị: 370,123,
Quảng Bình: 340,007
Trúng 677 Bình Định,
Trúng 340 Quảng Bình
684
27-07-22Đà Nẵng: 522,289,
Khánh Hòa: 897,735
Trúng 522 Đà Nẵng,
Trúng 897 Khánh Hòa
373
26-07-22Đắc Lắc: 562,416,
Quảng Nam: 959,990
Trúng 562 Đắc Lắc,
Trúng 959 Quảng Nam
506
25-07-22TT Huế: 001,849,
Phú Yên: 696,637
Trúng 001 TT Huế,
Trúng 696 Phú Yên
415
24-07-22Kon Tum: 912,115,
Khánh Hòa: 024,956
Trúng 912 Kon Tum,
Trúng 024 Khánh Hòa
218
23-07-22Đà Nẵng: 616,870,
Quảng Ngãi: 492,028,
Đắc Nông: 213,318
Trúng 616 Đà Nẵng,
Trúng 213 Đắc Nông
586
22-07-22Gia Lai: 672,250,
Ninh Thuận: 311,134
Trúng 672 Gia Lai,
Trúng 311 Ninh Thuận
972
21-07-22Bình Định: 324,268,
Quảng Trị: 540,139,
Quảng Bình: 083,969
Trúng 324 Bình Định,
Trúng 540 Quảng Trị,
Trúng 083 Quảng Bình
256
20-07-22Đà Nẵng: 897,465,
Khánh Hòa: 889,385
Trúng 897 Đà Nẵng,
Trúng 889 Khánh Hòa
640
19-07-22Đắc Lắc: 620,568,
Quảng Nam: 712,693
Trúng 620 Đắc Lắc,
Trúng 712 Quảng Nam
664
18-07-22TT Huế: 670,027,
Phú Yên: 648,390
Trúng 670 TT Huế,
Trúng 648 Phú Yên
714
17-07-22Kon Tum: 835,817,
Khánh Hòa: 108,713
Trúng 108 Khánh Hòa529
16-07-22Đà Nẵng: 662,455,
Quảng Ngãi: 940,655,
Đắc Nông: 246,913
Trúng 662 Đà Nẵng,
Trúng 940 Quảng Ngãi,
Trúng 246 Đắc Nông
712
15-07-22Gia Lai: 367,970,
Ninh Thuận: 113,204
Trúng 367 Gia Lai614
14-07-22Bình Định: 220,765,
Quảng Trị: 218,060,
Quảng Bình: 386,609
Trúng 220 Bình Định,
Trúng 218 Quảng Trị,
Trúng 386 Quảng Bình
548