Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
03-10-22 TT Huế
Phú Yên
02-10-22Kon Tum: 37,
Khánh Hòa: 81
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
373
01-10-22Đà Nẵng: 81,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 87
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
354
30-09-22Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 50
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
339
29-09-22Bình Định: 85,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 77
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
355
28-09-22Đà Nẵng: 45,
Khánh Hòa: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
365
27-09-22Đắc Lắc: 12,
Quảng Nam: 69
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
360
26-09-22TT Huế: 33,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
334
25-09-22Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 15
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
374
24-09-22Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 75,
Đắc Nông: 57
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
372
23-09-22Gia Lai: 87,
Ninh Thuận: 85
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
328
22-09-22Bình Định: 41,
Quảng Trị: 91,
Quảng Bình: 36
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
347
21-09-22Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 45
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
366
20-09-22Đắc Lắc: 88,
Quảng Nam: 39
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
348
19-09-22TT Huế: 16,
Phú Yên: 98
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
364
18-09-22Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum320
17-09-22Đà Nẵng: 62,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
315
16-09-22Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 59
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
385
15-09-22Bình Định: 67,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 38
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
349
14-09-22Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 61
Trúng Khánh Hòa360
13-09-22Đắc Lắc: 00,
Quảng Nam: 42
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
321
12-09-22TT Huế: 48,
Phú Yên: 05
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
369
11-09-22Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 56
Trúng Kon Tum357
10-09-22Đà Nẵng: 59,
Quảng Ngãi: 93,
Đắc Nông: 67
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
345
09-09-22Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 13
Trúng Gia Lai379
08-09-22Bình Định: 55,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 12
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
359
07-09-22Đà Nẵng: 46,
Khánh Hòa: 09
Trúng Khánh Hòa363
06-09-22Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 48
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
325