Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :10-08-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
10-08-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
09-08-22Đắc Lắc: 29,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
357
08-08-22TT Huế: 52,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
318
07-08-22Kon Tum: 89,
Khánh Hòa: 50
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
341
06-08-22Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 83,
Đắc Nông: 12
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
330
05-08-22Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 72
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
365
04-08-22Bình Định: 19,
Quảng Trị: 16,
Quảng Bình: 35
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
378
03-08-22Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 77
Trúng Đà Nẵng346
02-08-22Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 80
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
377
01-08-22TT Huế: 08,
Phú Yên: 57
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
387
31-07-22Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 36
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
338
30-07-22Đà Nẵng: 34,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 54
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
337
29-07-22Gia Lai: 98,
Ninh Thuận: 62
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
333
28-07-22Bình Định: 47,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
351
27-07-22Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 66
Trúng Khánh Hòa357
26-07-22Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 25
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
307
25-07-22TT Huế: 31,
Phú Yên: 54
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
369
24-07-22Kon Tum: 12,
Khánh Hòa: 81
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
334
23-07-22Đà Nẵng: 58,
Quảng Ngãi: 14,
Đắc Nông: 94
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
338
22-07-22Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 03
Trúng Gia Lai334
21-07-22Bình Định: 20,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 67
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
322
20-07-22Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 08
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
365
19-07-22Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 64
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
341
18-07-22TT Huế: 09,
Phú Yên: 84
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
323
17-07-22Kon Tum: 11,
Khánh Hòa: 65
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
341
16-07-22Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 46
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
322
15-07-22Gia Lai: 78,
Ninh Thuận: 58
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
389
14-07-22Bình Định: 18,
Quảng Trị: 09,
Quảng Bình: 75
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
339