Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
26-01-22 Đà Nẵng
Khánh Hòa
25-01-22Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 86
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
376
24-01-22TT Huế: 79,
Phú Yên: 32
Trúng TT Huế312
23-01-22Kon Tum: 07,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
328
22-01-22Đà Nẵng: 34,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
323
21-01-22Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 79
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
320
20-01-22Bình Định: 80,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 39
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
359
19-01-22Đà Nẵng: 41,
Khánh Hòa: 68
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
347
18-01-22Đắc Lắc: 96,
Quảng Nam: 26
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
325
17-01-22TT Huế: 43,
Phú Yên: 97
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
360
16-01-22Kon Tum: 17,
Khánh Hòa: 32
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
344
15-01-22Đà Nẵng: 99,
Quảng Ngãi: 30,
Đắc Nông: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
336
14-01-22Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
373
13-01-22Bình Định: 14,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 31
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
335
12-01-22Đà Nẵng: 26,
Khánh Hòa: 39
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
346
11-01-22Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 18
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
329
10-01-22TT Huế: 52,
Phú Yên: 60
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
334
09-01-22Kon Tum: 09,
Khánh Hòa: 82
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
331
08-01-22Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 75,
Đắc Nông: 29
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
348
07-01-22Gia Lai: 62,
Ninh Thuận: 27
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
339
06-01-22Bình Định: 93,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 39
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
339
05-01-22Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 21
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
321
04-01-22Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 83
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
367
03-01-22TT Huế: 00,
Phú Yên: 34
Trúng Phú Yên373
02-01-22Kon Tum: 92,
Khánh Hòa: 11
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
386
01-01-22Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
350
31-12-21Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 72
Trúng Gia Lai345
30-12-21Bình Định: 86,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 92
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
346