Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :01-02-23


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận số



Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
01-02-23 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
31-01-23Bến Tre: 862,
Vũng Tàu: 289,
Bạc Liêu: 053
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
572
30-01-23TP HCM: 132,
Đồng Tháp: 515,
Cà Mau: 575
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
481
29-01-23Tiền Giang: 562,
Kiên Giang: 243,
Đà Lạt: 032
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
632
28-01-23TP HCM: 878,
Long An: 488,
Bình Phước: 543,
Hậu Giang: 650
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
488
27-01-23Vĩnh Long: 265,
Bình Dương: 383,
Trà Vinh: 773
Trúng Vĩnh Long513
26-01-23Tây Ninh: 242,
An Giang: 935,
Bình Thuận: 982
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
514
25-01-23Đồng Nai: 901,
Cần Thơ: 476,
Sóc Trăng: 705
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
667
24-01-23Bến Tre: 979,
Vũng Tàu: 795,
Bạc Liêu: 280
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
418
23-01-23TP HCM: 647,
Đồng Tháp: 081,
Cà Mau: 916
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
526
22-01-23Tiền Giang: 717,
Kiên Giang: 403,
Đà Lạt: 214
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
312
21-01-23TP HCM: 886,
Long An: 093,
Bình Phước: 253,
Hậu Giang: 033
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
580
20-01-23Vĩnh Long: 317,
Bình Dương: 368,
Trà Vinh: 760
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
561
19-01-23Tây Ninh: 607,
An Giang: 127,
Bình Thuận: 709
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
352
18-01-23Đồng Nai: 207,
Cần Thơ: 263,
Sóc Trăng: 168
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
493
17-01-23Bến Tre: 251,
Vũng Tàu: 253,
Bạc Liêu: 533
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
698
16-01-23TP HCM: 235,
Đồng Tháp: 300,
Cà Mau: 567
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
358
15-01-23Tiền Giang: 494,
Kiên Giang: 546,
Đà Lạt: 396
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
595
14-01-23TP HCM: 565,
Long An: 825,
Bình Phước: 380,
Hậu Giang: 709
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
870
13-01-23Vĩnh Long: 703,
Bình Dương: 836,
Trà Vinh: 953
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
651
12-01-23Tây Ninh: 832,
An Giang: 377,
Bình Thuận: 853
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
597
11-01-23Đồng Nai: 182,
Cần Thơ: 615,
Sóc Trăng: 195
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
666
10-01-23Bến Tre: 362,
Vũng Tàu: 404,
Bạc Liêu: 673
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
448