Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Chuyên gia soi cầu ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
03-10-22 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
02-10-22Tiền Giang: 162,
Kiên Giang: 437,
Đà Lạt: 125
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
620
01-10-22TP HCM: 021,
Long An: 896,
Bình Phước: 224,
Hậu Giang: 803
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
491
30-09-22Vĩnh Long: 391,
Bình Dương: 226,
Trà Vinh: 453
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
538
29-09-22Tây Ninh: 740,
An Giang: 095,
Bình Thuận: 611
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
741
28-09-22Đồng Nai: 467,
Cần Thơ: 966,
Sóc Trăng: 027
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
663
27-09-22Bến Tre: 443,
Vũng Tàu: 550,
Bạc Liêu: 950
Trúng Bạc Liêu460
26-09-22TP HCM: 007,
Đồng Tháp: 392,
Cà Mau: 413
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
454
25-09-22Tiền Giang: 179,
Kiên Giang: 571,
Đà Lạt: 730
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
671
24-09-22TP HCM: 135,
Long An: 473,
Bình Phước: 873,
Hậu Giang: 549
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
566
23-09-22Vĩnh Long: 170,
Bình Dương: 249,
Trà Vinh: 496
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
582
22-09-22Tây Ninh: 972,
An Giang: 495,
Bình Thuận: 949
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
417
21-09-22Đồng Nai: 470,
Cần Thơ: 143,
Sóc Trăng: 354
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
489
20-09-22Bến Tre: 925,
Vũng Tàu: 611,
Bạc Liêu: 428
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
486
19-09-22TP HCM: 622,
Đồng Tháp: 842,
Cà Mau: 883
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
469
18-09-22Tiền Giang: 324,
Kiên Giang: 295,
Đà Lạt: 647
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
505
17-09-22TP HCM: 935,
Long An: 565,
Bình Phước: 607,
Hậu Giang: 941
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
693
16-09-22Vĩnh Long: 375,
Bình Dương: 906,
Trà Vinh: 100
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
636
15-09-22Tây Ninh: 803,
An Giang: 497,
Bình Thuận: 937
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
516
14-09-22Đồng Nai: 720,
Cần Thơ: 557,
Sóc Trăng: 567
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
865
13-09-22Bến Tre: 825,
Vũng Tàu: 960,
Bạc Liêu: 233
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
335
12-09-22TP HCM: 780,
Đồng Tháp: 594,
Cà Mau: 071
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
525
11-09-22Tiền Giang: 192,
Kiên Giang: 967,
Đà Lạt: 361
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
711
10-09-22TP HCM: 021,
Long An: 061,
Bình Phước: 399,
Hậu Giang: 194
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
515
09-09-22Vĩnh Long: 487,
Bình Dương: 963,
Trà Vinh: 853
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
493
08-09-22Tây Ninh: 121,
An Giang: 327,
Bình Thuận: 521
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
485
07-09-22Đồng Nai: 670,
Cần Thơ: 436,
Sóc Trăng: 180
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
830
06-09-22Bến Tre: 226,
Vũng Tàu: 720,
Bạc Liêu: 830
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
672