Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :01-02-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
01-02-23 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
31-01-23Bến Tre: 862,
Vũng Tàu: 289,
Bạc Liêu: 053
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
519
30-01-23TP HCM: 132,
Đồng Tháp: 515,
Cà Mau: 575
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
409
29-01-23Tiền Giang: 562,
Kiên Giang: 207,
Đà Lạt: 032
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
566
28-01-23TP HCM: 878,
Long An: 488,
Bình Phước: 543,
Hậu Giang: 650
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
630
27-01-23Vĩnh Long: 265,
Bình Dương: 731,
Trà Vinh: 196
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
568
26-01-23Tây Ninh: 242,
An Giang: 935,
Bình Thuận: 982
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
699
25-01-23Đồng Nai: 901,
Cần Thơ: 613,
Sóc Trăng: 808
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
646
24-01-23Bến Tre: 255,
Vũng Tàu: 795,
Bạc Liêu: 280
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
405
23-01-23TP HCM: 647,
Đồng Tháp: 081,
Cà Mau: 916
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
601
22-01-23Tiền Giang: 402,
Kiên Giang: 403,
Đà Lạt: 214
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
664
21-01-23TP HCM: 886,
Long An: 093,
Bình Phước: 253,
Hậu Giang: 185
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
236
20-01-23Vĩnh Long: 317,
Bình Dương: 368,
Trà Vinh: 760
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
606
19-01-23Tây Ninh: 607,
An Giang: 127,
Bình Thuận: 763
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
626
18-01-23Đồng Nai: 207,
Cần Thơ: 263,
Sóc Trăng: 168
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
628
17-01-23Bến Tre: 450,
Vũng Tàu: 253,
Bạc Liêu: 533
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
536
16-01-23TP HCM: 235,
Đồng Tháp: 300,
Cà Mau: 117
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
407
15-01-23Tiền Giang: 494,
Kiên Giang: 580,
Đà Lạt: 396
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
535
14-01-23TP HCM: 565,
Long An: 825,
Bình Phước: 380,
Hậu Giang: 709
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
478
13-01-23Vĩnh Long: 703,
Bình Dương: 836,
Trà Vinh: 953
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
699
12-01-23Tây Ninh: 832,
An Giang: 279,
Bình Thuận: 911
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
437
11-01-23Đồng Nai: 182,
Cần Thơ: 615,
Sóc Trăng: 195
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
419
10-01-23Bến Tre: 362,
Vũng Tàu: 404,
Bạc Liêu: 673
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
609