Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :01-02-23


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
01-02-23 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
31-01-23Bến Tre: 862,
Vũng Tàu: 289,
Bạc Liêu: 053
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
936
30-01-23TP HCM: 035,
Đồng Tháp: 163,
Cà Mau: 801
Trượt353
29-01-23Tiền Giang: 562,
Kiên Giang: 243,
Đà Lạt: 032
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
445
28-01-23TP HCM: 878,
Long An: 488,
Bình Phước: 543,
Hậu Giang: 650
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
520
27-01-23Vĩnh Long: 983,
Bình Dương: 744,
Trà Vinh: 835
Trượt678
26-01-23Tây Ninh: 242,
An Giang: 935,
Bình Thuận: 375
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
562
25-01-23Đồng Nai: 901,
Cần Thơ: 613,
Sóc Trăng: 705
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
580
24-01-23Vũng Tàu: 795,
Bạc Liêu: 280,
Bến Tre: 255
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu,
Trúng Bến Tre
733
23-01-23TP HCM: 647,
Đồng Tháp: 081,
Cà Mau: 916
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
424
22-01-23Tiền Giang: 717,
Kiên Giang: 403,
Đà Lạt: 214
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
467
21-01-23TP HCM: 886,
Long An: 093,
Bình Phước: 253,
Hậu Giang: 185
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
450
20-01-23Vĩnh Long: 317,
Bình Dương: 368,
Trà Vinh: 760
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
458
19-01-23Tây Ninh: 607,
An Giang: 127,
Bình Thuận: 709
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
517
18-01-23Đồng Nai: 207,
Cần Thơ: 263,
Sóc Trăng: 168
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
729
17-01-23Bến Tre: 450,
Vũng Tàu: 253,
Bạc Liêu: 533
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
699
16-01-23TP HCM: 235,
Đồng Tháp: 300,
Cà Mau: 217
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
622
15-01-23Tiền Giang: 494,
Kiên Giang: 546,
Đà Lạt: 396
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
515
14-01-23TP HCM: 565,
Long An: 825,
Bình Phước: 380,
Hậu Giang: 709
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
291
13-01-23Vĩnh Long: 703,
Bình Dương: 836,
Trà Vinh: 953
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
523
12-01-23Tây Ninh: 832,
An Giang: 279,
Bình Thuận: 853
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
480
11-01-23Đồng Nai: 182,
Cần Thơ: 615,
Sóc Trăng: 195
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
723
10-01-23Bến Tre: 362,
Vũng Tàu: 404,
Bạc Liêu: 673
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
595