Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :10-08-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
10-08-22 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
09-08-22Bến Tre: 271,
Vũng Tàu: 968,
Bạc Liêu: 536
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
628
08-08-22TP HCM: 944,
Đồng Tháp: 216,
Cà Mau: 713
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
733
07-08-22Tiền Giang: 571,
Kiên Giang: 324,
Đà Lạt: 913
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
613
06-08-22TP HCM: 716,
Long An: 665,
Bình Phước: 808,
Hậu Giang: 472
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
818
05-08-22Vĩnh Long: 859,
Bình Dương: 390,
Trà Vinh: 396
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
369
04-08-22Tây Ninh: 526,
An Giang: 376,
Bình Thuận: 587
Trúng Bình Thuận443
03-08-22Đồng Nai: 869,
Cần Thơ: 344,
Sóc Trăng: 911
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
463
02-08-22Bến Tre: 132,
Vũng Tàu: 885,
Bạc Liêu: 792
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
732
01-08-22TP HCM: 992,
Đồng Tháp: 367,
Cà Mau: 187
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
503
31-07-22Tiền Giang: 884,
Kiên Giang: 314,
Đà Lạt: 002
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
540
30-07-22TP HCM: 133,
Long An: 892,
Bình Phước: 324,
Hậu Giang: 699
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
400
29-07-22Vĩnh Long: 978,
Bình Dương: 386,
Trà Vinh: 998
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
464
28-07-22Tây Ninh: 830,
An Giang: 448,
Bình Thuận: 526
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
579
27-07-22Đồng Nai: 874,
Cần Thơ: 085,
Sóc Trăng: 729
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
642
26-07-22Bến Tre: 455,
Vũng Tàu: 310,
Bạc Liêu: 275
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
766
25-07-22TP HCM: 251,
Đồng Tháp: 469,
Cà Mau: 518
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
895
24-07-22Tiền Giang: 562,
Kiên Giang: 072,
Đà Lạt: 785
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
815
23-07-22TP HCM: 889,
Long An: 486,
Bình Phước: 938,
Hậu Giang: 994
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
519
22-07-22Vĩnh Long: 859,
Bình Dương: 693,
Trà Vinh: 179
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
621
21-07-22Tây Ninh: 405,
An Giang: 485,
Bình Thuận: 749
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
548
20-07-22Đồng Nai: 527,
Cần Thơ: 411,
Sóc Trăng: 647
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
636
19-07-22Bến Tre: 727,
Vũng Tàu: 014,
Bạc Liêu: 636
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
622
18-07-22TP HCM: 652,
Đồng Tháp: 255,
Cà Mau: 922
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
410
17-07-22Tiền Giang: 034,
Kiên Giang: 232,
Đà Lạt: 045
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
502
16-07-22TP HCM: 435,
Long An: 233,
Bình Phước: 108,
Hậu Giang: 260
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
538
15-07-22Vĩnh Long: 030,
Bình Dương: 969,
Trà Vinh: 408
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
875
14-07-22Tây Ninh: 136,
An Giang: 068,
Bình Thuận: 013
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
665