Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
26-01-22 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
25-01-22Bến Tre: 165,
Vũng Tàu: 457,
Bạc Liêu: 536
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
559
24-01-22TP HCM: 375,
Đồng Tháp: 802,
Cà Mau: 216
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
758
23-01-22Tiền Giang: 864,
Kiên Giang: 486,
Đà Lạt: 612
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
414
22-01-22TP HCM: 290,
Long An: 822,
Bình Phước: 025,
Hậu Giang: 053
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
476
21-01-22Vĩnh Long: 616,
Bình Dương: 497,
Trà Vinh: 538
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
397
20-01-22Tây Ninh: 355,
An Giang: 532,
Bình Thuận: 857
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
749
19-01-22Đồng Nai: 165,
Cần Thơ: 248,
Sóc Trăng: 210
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
710
18-01-22Bến Tre: 051,
Vũng Tàu: 322,
Bạc Liêu: 148
Trượt470
17-01-22TP HCM: 068,
Đồng Tháp: 879,
Cà Mau: 848
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
551
16-01-22Tiền Giang: 541,
Kiên Giang: 811,
Đà Lạt: 778
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
345
15-01-22TP HCM: 392,
Long An: 034,
Bình Phước: 784,
Hậu Giang: 784
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
548
14-01-22Vĩnh Long: 410,
Bình Dương: 796,
Trà Vinh: 902
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
653
13-01-22Tây Ninh: 371,
An Giang: 921,
Bình Thuận: 162
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
647
12-01-22Đồng Nai: 187,
Cần Thơ: 079,
Sóc Trăng: 876
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
215
11-01-22Bến Tre: 961,
Vũng Tàu: 766,
Bạc Liêu: 219
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
712
10-01-22TP HCM: 043,
Đồng Tháp: 501,
Cà Mau: 989
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
631
09-01-22Tiền Giang: 089,
Kiên Giang: 125,
Đà Lạt: 500
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
770
08-01-22TP HCM: 915,
Long An: 810,
Bình Phước: 449,
Hậu Giang: 893
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
427
07-01-22Vĩnh Long: 572,
Bình Dương: 477,
Trà Vinh: 363
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
461
06-01-22Tây Ninh: 725,
An Giang: 610,
Bình Thuận: 022
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
842
05-01-22Đồng Nai: 174,
Cần Thơ: 944,
Sóc Trăng: 775
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
830
04-01-22Bến Tre: 857,
Vũng Tàu: 902,
Bạc Liêu: 560
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
343
03-01-22TP HCM: 743,
Đồng Tháp: 514,
Cà Mau: 350
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
482
02-01-22Tiền Giang: 841,
Kiên Giang: 063,
Đà Lạt: 164
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
443
01-01-22TP HCM: 869,
Long An: 807,
Bình Phước: 449,
Hậu Giang: 190
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
671
31-12-21Vĩnh Long: 017,
Bình Dương: 807,
Trà Vinh: 326
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
427
30-12-21Tây Ninh: 717,
An Giang: 952,
Bình Thuận: 175
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
431