Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Chốt số siêu víp ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
03-10-22 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
02-10-22Tiền Giang: 763,
Kiên Giang: 851,
Đà Lạt: 299
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
337
01-10-22TP HCM: 448,
Long An: 222,
Bình Phước: 987,
Hậu Giang: 875
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
363
30-09-22Vĩnh Long: 369,
Bình Dương: 734,
Trà Vinh: 183
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
358
29-09-22Tây Ninh: 740,
An Giang: 570,
Bình Thuận: 487
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
356
28-09-22Đồng Nai: 186,
Cần Thơ: 653,
Sóc Trăng: 566
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
367
27-09-22Bến Tre: 281,
Vũng Tàu: 276,
Bạc Liêu: 578
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
325
26-09-22TP HCM: 443,
Đồng Tháp: 075,
Cà Mau: 321
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
347
25-09-22Tiền Giang: 260,
Kiên Giang: 319,
Đà Lạt: 618
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
364
24-09-22TP HCM: 073,
Long An: 630,
Bình Phước: 638,
Hậu Giang: 078
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
346
23-09-22Vĩnh Long: 551,
Bình Dương: 309,
Trà Vinh: 390
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
319
22-09-22Tây Ninh: 543,
An Giang: 573,
Bình Thuận: 323
Trúng Tây Ninh365
21-09-22Đồng Nai: 905,
Cần Thơ: 758,
Sóc Trăng: 219
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
333
20-09-22Bến Tre: 479,
Vũng Tàu: 835,
Bạc Liêu: 005
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
393
19-09-22TP HCM: 622,
Đồng Tháp: 781,
Cà Mau: 062
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
362
18-09-22Tiền Giang: 897,
Kiên Giang: 896,
Đà Lạt: 516
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
331
17-09-22TP HCM: 195,
Long An: 826,
Bình Phước: 607,
Hậu Giang: 476
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
375
16-09-22Vĩnh Long: 242,
Bình Dương: 698,
Trà Vinh: 957
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
339
15-09-22Tây Ninh: 335,
An Giang: 009,
Bình Thuận: 779
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
371
14-09-22Đồng Nai: 553,
Cần Thơ: 323,
Sóc Trăng: 345
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
372
13-09-22Bến Tre: 838,
Vũng Tàu: 700,
Bạc Liêu: 116
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
339
12-09-22TP HCM: 984,
Đồng Tháp: 188,
Cà Mau: 630
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
336
11-09-22Tiền Giang: 885,
Kiên Giang: 582,
Đà Lạt: 533
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
376
10-09-22TP HCM: 428,
Long An: 921,
Bình Phước: 611,
Hậu Giang: 062
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
336
09-09-22Vĩnh Long: 970,
Bình Dương: 124,
Trà Vinh: 673
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
346
08-09-22Tây Ninh: 602,
An Giang: 477,
Bình Thuận: 358
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
333
07-09-22Đồng Nai: 589,
Cần Thơ: 389,
Sóc Trăng: 355
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
315
06-09-22Bến Tre: 957,
Vũng Tàu: 174,
Bạc Liêu: 475
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
340