Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :01-02-23


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
01-02-23 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
31-01-23Bến Tre: 38,
Vũng Tàu: 12,
Bạc Liêu: 79
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
225
30-01-23TP HCM: 09,
Đồng Tháp: 71,
Cà Mau: 80
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
252
29-01-23Tiền Giang: 55,
Kiên Giang: 64,
Đà Lạt: 26
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
236
28-01-23TP HCM: 49,
Long An: 27,
Bình Phước: 62,
Hậu Giang: 94
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
260
27-01-23Vĩnh Long: 98,
Bình Dương: 76,
Trà Vinh: 26
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
238
26-01-23Tây Ninh: 41,
An Giang: 65,
Bình Thuận: 67
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
220
25-01-23Đồng Nai: 05,
Cần Thơ: 70,
Sóc Trăng: 74
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
244
24-01-23Bến Tre: 40,
Vũng Tàu: 75,
Bạc Liêu: 71
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
264
23-01-23TP HCM: 33,
Đồng Tháp: 38,
Cà Mau: 11
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
254
22-01-23Tiền Giang: 44,
Kiên Giang: 99,
Đà Lạt: 97
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
219
21-01-23TP HCM: 52,
Long An: 61,
Bình Phước: 74,
Hậu Giang: 95
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
263
20-01-23Vĩnh Long: 22,
Bình Dương: 85,
Trà Vinh: 29
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
254
19-01-23Tây Ninh: 03,
An Giang: 37,
Bình Thuận: 58
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
240
18-01-23Đồng Nai: 98,
Cần Thơ: 08,
Sóc Trăng: 51
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
252
17-01-23Bến Tre: 85,
Vũng Tàu: 83,
Bạc Liêu: 97
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
239
16-01-23TP HCM: 22,
Đồng Tháp: 50,
Cà Mau: 03
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
229
15-01-23Tiền Giang: 56,
Kiên Giang: 86,
Đà Lạt: 70
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
265
14-01-23TP HCM: 65,
Long An: 71,
Bình Phước: 19,
Hậu Giang: 93
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
225
13-01-23Vĩnh Long: 22,
Bình Dương: 58,
Trà Vinh: 03
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
263
12-01-23Tây Ninh: 23,
An Giang: 85,
Bình Thuận: 28
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
244
11-01-23Đồng Nai: 29,
Cần Thơ: 22,
Sóc Trăng: 22
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
233
10-01-23Bến Tre: 27,
Vũng Tàu: 48,
Bạc Liêu: 07
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
238