Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
03-10-22 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
02-10-22Tiền Giang: 19,
Kiên Giang: 77,
Đà Lạt: 93
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
248
01-10-22TP HCM: 03,
Long An: 96,
Bình Phước: 34,
Hậu Giang: 89
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
257
30-09-22Vĩnh Long: 28,
Bình Dương: 92,
Trà Vinh: 04
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
249
29-09-22Tây Ninh: 86,
An Giang: 87,
Bình Thuận: 63
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
222
28-09-22Đồng Nai: 56,
Cần Thơ: 15,
Sóc Trăng: 72
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
256
27-09-22Bến Tre: 08,
Vũng Tàu: 55,
Bạc Liêu: 67
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
242
26-09-22TP HCM: 75,
Đồng Tháp: 61,
Cà Mau: 11
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
228
25-09-22Tiền Giang: 98,
Kiên Giang: 84,
Đà Lạt: 79
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
242
24-09-22TP HCM: 07,
Long An: 44,
Bình Phước: 91,
Hậu Giang: 66
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
232
23-09-22Vĩnh Long: 42,
Bình Dương: 47,
Trà Vinh: 54
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
251
22-09-22Tây Ninh: 01,
An Giang: 21,
Bình Thuận: 13
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
239
21-09-22Đồng Nai: 08,
Cần Thơ: 74,
Sóc Trăng: 88
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
230
20-09-22Bến Tre: 79,
Vũng Tàu: 86,
Bạc Liêu: 06
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
277
19-09-22TP HCM: 06,
Đồng Tháp: 07,
Cà Mau: 25
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
250
18-09-22Tiền Giang: 36,
Kiên Giang: 18,
Đà Lạt: 15
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
247
17-09-22TP HCM: 89,
Long An: 86,
Bình Phước: 63,
Hậu Giang: 79
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
256
16-09-22Vĩnh Long: 64,
Bình Dương: 28,
Trà Vinh: 04
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
248
15-09-22Tây Ninh: 54,
An Giang: 41,
Bình Thuận: 89
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
247
14-09-22Đồng Nai: 56,
Cần Thơ: 23,
Sóc Trăng: 12
Trúng Đồng Nai253
13-09-22Bến Tre: 46,
Vũng Tàu: 76,
Bạc Liêu: 24
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
257
12-09-22TP HCM: 10,
Đồng Tháp: 47,
Cà Mau: 27
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
256
11-09-22Tiền Giang: 95,
Kiên Giang: 64,
Đà Lạt: 11
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
278
10-09-22TP HCM: 92,
Long An: 61,
Bình Phước: 52,
Hậu Giang: 43
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
240
09-09-22Vĩnh Long: 73,
Bình Dương: 38,
Trà Vinh: 53
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
255
08-09-22Tây Ninh: 80,
An Giang: 72,
Bình Thuận: 69
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
234
07-09-22Đồng Nai: 84,
Cần Thơ: 20,
Sóc Trăng: 95
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
244
06-09-22Bến Tre: 28,
Vũng Tàu: 90,
Bạc Liêu: 45
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
272