Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Mua Ngay Số đẹp ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
26-01-22 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
25-01-22Bến Tre: 99,
Vũng Tàu: 16,
Bạc Liêu: 14
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
256
24-01-22TP HCM: 94,
Đồng Tháp: 74,
Cà Mau: 57
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
258
23-01-22Tiền Giang: 78,
Kiên Giang: 73,
Đà Lạt: 79
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
239
22-01-22TP HCM: 98,
Long An: 21,
Bình Phước: 56,
Hậu Giang: 42
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
246
21-01-22Vĩnh Long: 19,
Bình Dương: 09,
Trà Vinh: 89
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
227
20-01-22Tây Ninh: 31,
An Giang: 65,
Bình Thuận: 73
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
247
19-01-22Đồng Nai: 98,
Cần Thơ: 68,
Sóc Trăng: 21
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
251
18-01-22Bến Tre: 24,
Vũng Tàu: 70,
Bạc Liêu: 61
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
229
17-01-22TP HCM: 67,
Đồng Tháp: 45,
Cà Mau: 32
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
263
16-01-22Tiền Giang: 59,
Kiên Giang: 77,
Đà Lạt: 06
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
235
15-01-22TP HCM: 58,
Long An: 61,
Bình Phước: 18,
Hậu Giang: 26
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
231
14-01-22Vĩnh Long: 15,
Bình Dương: 88,
Trà Vinh: 45
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
243
13-01-22Tây Ninh: 44,
An Giang: 64,
Bình Thuận: 55
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
258
12-01-22Đồng Nai: 18,
Cần Thơ: 55,
Sóc Trăng: 27
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
234
11-01-22Bến Tre: 33,
Vũng Tàu: 16,
Bạc Liêu: 39
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
245
10-01-22TP HCM: 08,
Đồng Tháp: 71,
Cà Mau: 65
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
278
09-01-22Tiền Giang: 22,
Kiên Giang: 62,
Đà Lạt: 14
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
254
08-01-22TP HCM: 52,
Long An: 65,
Bình Phước: 61,
Hậu Giang: 08
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
264
07-01-22Vĩnh Long: 75,
Bình Dương: 39,
Trà Vinh: 84
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
234
06-01-22Tây Ninh: 68,
An Giang: 44,
Bình Thuận: 65
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
261
05-01-22Đồng Nai: 62,
Cần Thơ: 52,
Sóc Trăng: 47
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
247
04-01-22Bến Tre: 88,
Vũng Tàu: 47,
Bạc Liêu: 92
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
228
03-01-22TP HCM: 77,
Đồng Tháp: 29,
Cà Mau: 26
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
255
02-01-22Tiền Giang: 83,
Kiên Giang: 67,
Đà Lạt: 87
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
255
01-01-22TP HCM: 57,
Long An: 74,
Bình Phước: 11,
Hậu Giang: 95
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
245
31-12-21Vĩnh Long: 95,
Bình Dương: 90,
Trà Vinh: 59
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
241
30-12-21Tây Ninh: 75,
An Giang: 13,
Bình Thuận: 30
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
241