Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :26-01-22


Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
26-01-22 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
25-01-22Bến Tre: 65,
Vũng Tàu: 57,
Bạc Liêu: 36
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
263
24-01-22TP HCM: 75,
Đồng Tháp: 39,
Cà Mau: 16
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
232
23-01-22Tiền Giang: 72,
Kiên Giang: 86,
Đà Lạt: 12
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
257
22-01-22TP HCM: 90,
Long An: 22,
Bình Phước: 25,
Hậu Giang: 53
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
239
21-01-22Vĩnh Long: 16,
Bình Dương: 97,
Trà Vinh: 38
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
263
20-01-22Tây Ninh: 55,
An Giang: 34,
Bình Thuận: 46
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
266
19-01-22Đồng Nai: 65,
Cần Thơ: 48,
Sóc Trăng: 10
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
245
18-01-22Bến Tre: 76,
Vũng Tàu: 23,
Bạc Liêu: 20
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
280
17-01-22TP HCM: 68,
Đồng Tháp: 79,
Cà Mau: 48
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
260
16-01-22Tiền Giang: 41,
Kiên Giang: 11,
Đà Lạt: 67
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
266
15-01-22TP HCM: 92,
Long An: 34,
Bình Phước: 84,
Hậu Giang: 84
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
252
14-01-22Vĩnh Long: 79,
Bình Dương: 27,
Trà Vinh: 02
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
260
13-01-22Tây Ninh: 71,
An Giang: 21,
Bình Thuận: 35
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
281
12-01-22Đồng Nai: 87,
Cần Thơ: 79,
Sóc Trăng: 76
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
261
11-01-22Bến Tre: 61,
Vũng Tàu: 66,
Bạc Liêu: 19
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
264
10-01-22TP HCM: 43,
Đồng Tháp: 01,
Cà Mau: 95
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
235
09-01-22Tiền Giang: 88,
Kiên Giang: 25,
Đà Lạt: 71
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
245
08-01-22TP HCM: 15,
Long An: 10,
Bình Phước: 49,
Hậu Giang: 93
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
244
07-01-22Vĩnh Long: 72,
Bình Dương: 77,
Trà Vinh: 63
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
233
06-01-22Tây Ninh: 25,
An Giang: 10,
Bình Thuận: 22
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
260
05-01-22Đồng Nai: 62,
Cần Thơ: 44,
Sóc Trăng: 75
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
273
04-01-22Bến Tre: 57,
Vũng Tàu: 02,
Bạc Liêu: 60
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
260
03-01-22TP HCM: 06,
Đồng Tháp: 14,
Cà Mau: 50
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
238
02-01-22Tiền Giang: 11,
Kiên Giang: 63,
Đà Lạt: 64
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
241
01-01-22TP HCM: 69,
Long An: 07,
Bình Phước: 49,
Hậu Giang: 90
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
235
31-12-21Vĩnh Long: 17,
Bình Dương: 07,
Trà Vinh: 26
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
243
30-12-21Tây Ninh: 17,
An Giang: 52,
Bình Thuận: 75
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
246