Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
03-10-22 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
02-10-22Tiền Giang: 62,
Kiên Giang: 37,
Đà Lạt: 41
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
251
01-10-22TP HCM: 21,
Long An: 96,
Bình Phước: 24,
Hậu Giang: 21
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
278
30-09-22Vĩnh Long: 91,
Bình Dương: 26,
Trà Vinh: 53
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
269
29-09-22Tây Ninh: 40,
An Giang: 95,
Bình Thuận: 11
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
257
28-09-22Đồng Nai: 30,
Cần Thơ: 66,
Sóc Trăng: 27
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
255
27-09-22Bến Tre: 09,
Vũng Tàu: 49,
Bạc Liêu: 50
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
271
26-09-22TP HCM: 07,
Đồng Tháp: 92,
Cà Mau: 13
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
244
25-09-22Tiền Giang: 88,
Kiên Giang: 71,
Đà Lạt: 30
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
264
24-09-22TP HCM: 35,
Long An: 73,
Bình Phước: 63,
Hậu Giang: 38
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
257
23-09-22Vĩnh Long: 70,
Bình Dương: 49,
Trà Vinh: 20
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
269
22-09-22Tây Ninh: 00,
An Giang: 95,
Bình Thuận: 49
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
252
21-09-22Đồng Nai: 24,
Cần Thơ: 43,
Sóc Trăng: 54
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
246
20-09-22Bến Tre: 25,
Vũng Tàu: 32,
Bạc Liêu: 28
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
253
19-09-22TP HCM: 22,
Đồng Tháp: 42,
Cà Mau: 83
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
223
18-09-22Tiền Giang: 24,
Kiên Giang: 95,
Đà Lạt: 47
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
248
17-09-22TP HCM: 62,
Long An: 65,
Bình Phước: 07,
Hậu Giang: 39
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
228
16-09-22Vĩnh Long: 75,
Bình Dương: 06,
Trà Vinh: 00
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
217
15-09-22Tây Ninh: 03,
An Giang: 86,
Bình Thuận: 37
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
247
14-09-22Đồng Nai: 20,
Cần Thơ: 57,
Sóc Trăng: 67
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
219
13-09-22Bến Tre: 25,
Vũng Tàu: 60,
Bạc Liêu: 33
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
263
12-09-22TP HCM: 80,
Đồng Tháp: 94,
Cà Mau: 85
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
236
11-09-22Tiền Giang: 01,
Kiên Giang: 67,
Đà Lạt: 61
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
260
10-09-22TP HCM: 21,
Long An: 61,
Bình Phước: 99,
Hậu Giang: 94
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
252
09-09-22Vĩnh Long: 87,
Bình Dương: 91,
Trà Vinh: 53
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
236
08-09-22Tây Ninh: 21,
An Giang: 27,
Bình Thuận: 21
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
241
07-09-22Đồng Nai: 70,
Cần Thơ: 34,
Sóc Trăng: 80
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
233
06-09-22Bến Tre: 26,
Vũng Tàu: 20,
Bạc Liêu: 30
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
207