Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :01-02-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
01-02-23 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
31-01-23Bến Tre: 31,
Vũng Tàu: 89,
Bạc Liêu: 53
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
253
30-01-23TP HCM: 32,
Đồng Tháp: 15,
Cà Mau: 75
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
269
29-01-23Đà Lạt: 81,
Tiền Giang: 62,
Kiên Giang: 43
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
275
28-01-23TP HCM: 78,
Long An: 88,
Bình Phước: 43,
Hậu Giang: 50
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
250
27-01-23Vĩnh Long: 65,
Bình Dương: 39,
Trà Vinh: 96
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
253
26-01-23Tây Ninh: 42,
An Giang: 35,
Bình Thuận: 82
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
238
25-01-23Đồng Nai: 01,
Cần Thơ: 13,
Sóc Trăng: 30
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
269
24-01-23Bến Tre: 55,
Vũng Tàu: 95,
Bạc Liêu: 80
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
230
23-01-23TP HCM: 47,
Đồng Tháp: 81,
Cà Mau: 16
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
274
22-01-23Tiền Giang: 17,
Kiên Giang: 03,
Đà Lạt: 14
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
241
21-01-23TP HCM: 86,
Long An: 93,
Bình Phước: 90,
Hậu Giang: 77
Trúng TP HCM,
Trúng Long An
255
20-01-23Vĩnh Long: 17,
Bình Dương: 68,
Trà Vinh: 60
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
249
19-01-23Tây Ninh: 07,
An Giang: 27,
Bình Thuận: 09
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
240
18-01-23Đồng Nai: 07,
Cần Thơ: 63,
Sóc Trăng: 68
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
245
17-01-23Bến Tre: 50,
Vũng Tàu: 53,
Bạc Liêu: 33
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
272
16-01-23TP HCM: 35,
Đồng Tháp: 00,
Cà Mau: 17
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
263
15-01-23Tiền Giang: 94,
Kiên Giang: 46,
Đà Lạt: 96
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
231
14-01-23TP HCM: 00,
Long An: 25,
Bình Phước: 80,
Hậu Giang: 09
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
246
13-01-23Vĩnh Long: 03,
Bình Dương: 36,
Trà Vinh: 53
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
257
12-01-23Tây Ninh: 32,
An Giang: 79,
Bình Thuận: 53
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
249
11-01-23Đồng Nai: 82,
Cần Thơ: 15,
Sóc Trăng: 95
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
226
10-01-23Bến Tre: 62,
Vũng Tàu: 04,
Bạc Liêu: 87
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
248