Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Nhận Ngay Số đẹp ngày :29-06-22


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
29-06-22 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
28-06-22Bến Tre: 82,
Vũng Tàu: 40,
Bạc Liêu: 11
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
253
27-06-22TP HCM: 12,
Đồng Tháp: 75,
Cà Mau: 04
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
270
26-06-22Tiền Giang: 82,
Kiên Giang: 04,
Đà Lạt: 33
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
269
25-06-22TP HCM: 13,
Long An: 26,
Bình Phước: 34,
Hậu Giang: 30
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
249
24-06-22Vĩnh Long: 08,
Bình Dương: 05,
Trà Vinh: 93
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
266
23-06-22Tây Ninh: 79,
An Giang: 62,
Bình Thuận: 23
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
274
22-06-22Đồng Nai: 45,
Cần Thơ: 02,
Sóc Trăng: 17
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
257
21-06-22Bến Tre: 78,
Vũng Tàu: 58,
Bạc Liêu: 67
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
242
20-06-22TP HCM: 59,
Đồng Tháp: 76,
Cà Mau: 62
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
264
19-06-22Tiền Giang: 04,
Kiên Giang: 15,
Đà Lạt: 25
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
250
18-06-22TP HCM: 25,
Long An: 75,
Bình Phước: 50,
Hậu Giang: 94
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
243
17-06-22Vĩnh Long: 26,
Bình Dương: 19,
Trà Vinh: 41
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
256
16-06-22Tây Ninh: 42,
An Giang: 03,
Bình Thuận: 90
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
228
15-06-22Đồng Nai: 88,
Cần Thơ: 65,
Sóc Trăng: 72
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
253
14-06-22Bến Tre: 24,
Vũng Tàu: 44,
Bạc Liêu: 09
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
274
13-06-22TP HCM: 27,
Đồng Tháp: 66,
Cà Mau: 92
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
256
12-06-22Tiền Giang: 53,
Kiên Giang: 01,
Đà Lạt: 37
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
246
11-06-22TP HCM: 95,
Long An: 14,
Bình Phước: 85,
Hậu Giang: 52
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
237
10-06-22Vĩnh Long: 13,
Bình Dương: 21,
Trà Vinh: 19
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
267
09-06-22Tây Ninh: 00,
An Giang: 66,
Bình Thuận: 21
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
264
08-06-22Đồng Nai: 91,
Cần Thơ: 10,
Sóc Trăng: 15
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
242
07-06-22Bến Tre: 77,
Vũng Tàu: 65,
Bạc Liêu: 95
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
248
06-06-22Đồng Tháp: 73,
Cà Mau: 57,
TP HCM: 38
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau,
Trúng TP HCM
231
05-06-22Tiền Giang: 71,
Kiên Giang: 19,
Đà Lạt: 09
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
242
04-06-22TP HCM: 80,
Long An: 31,
Bình Phước: 52,
Hậu Giang: 28
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
255
03-06-22Vĩnh Long: 58,
Bình Dương: 64,
Trà Vinh: 35
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
237
02-06-22Tây Ninh: 70,
An Giang: 50,
Bình Thuận: 06
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
253