Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Chốt số siêu víp ngày :10-08-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
10-08-22 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
09-08-22Bến Tre: 71,
Vũng Tàu: 68,
Bạc Liêu: 08
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
266
08-08-22TP HCM: 44,
Đồng Tháp: 16,
Cà Mau: 13
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
222
07-08-22Tiền Giang: 71,
Kiên Giang: 85,
Đà Lạt: 13
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
235
06-08-22TP HCM: 16,
Long An: 65,
Bình Phước: 08,
Hậu Giang: 29
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
213
05-08-22Vĩnh Long: 59,
Bình Dương: 90,
Trà Vinh: 28
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
245
04-08-22Tây Ninh: 66,
An Giang: 74,
Bình Thuận: 87
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
226
03-08-22Đồng Nai: 69,
Cần Thơ: 71,
Sóc Trăng: 11
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
255
02-08-22Bến Tre: 36,
Vũng Tàu: 85,
Bạc Liêu: 92
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
263
01-08-22TP HCM: 92,
Đồng Tháp: 67,
Cà Mau: 87
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
256
31-07-22Tiền Giang: 84,
Kiên Giang: 14,
Đà Lạt: 02
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
279
30-07-22TP HCM: 33,
Long An: 92,
Bình Phước: 24,
Hậu Giang: 99
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
261
29-07-22Vĩnh Long: 22,
Bình Dương: 86,
Trà Vinh: 98
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
263
28-07-22Tây Ninh: 12,
An Giang: 48,
Bình Thuận: 26
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
255
27-07-22Đồng Nai: 74,
Cần Thơ: 85,
Sóc Trăng: 29
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
277
26-07-22Bến Tre: 55,
Vũng Tàu: 10,
Bạc Liêu: 10
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
258
25-07-22TP HCM: 51,
Đồng Tháp: 69,
Cà Mau: 94
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
262
24-07-22Tiền Giang: 97,
Kiên Giang: 72,
Đà Lạt: 85
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
239
23-07-22TP HCM: 89,
Long An: 86,
Bình Phước: 07,
Hậu Giang: 94
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
241
22-07-22Vĩnh Long: 59,
Bình Dương: 93,
Trà Vinh: 37
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
273
21-07-22Tây Ninh: 05,
An Giang: 85,
Bình Thuận: 49
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
257
20-07-22Đồng Nai: 66,
Cần Thơ: 11,
Sóc Trăng: 47
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
230
19-07-22Bến Tre: 27,
Vũng Tàu: 14,
Bạc Liêu: 36
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
237
18-07-22TP HCM: 52,
Đồng Tháp: 55,
Cà Mau: 22
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
255
17-07-22Tiền Giang: 34,
Kiên Giang: 32,
Đà Lạt: 45
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
264
16-07-22TP HCM: 35,
Long An: 33,
Bình Phước: 08,
Hậu Giang: 60
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
242
15-07-22Vĩnh Long: 30,
Bình Dương: 69,
Trà Vinh: 08
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
275
14-07-22Tây Ninh: 36,
An Giang: 68,
Bình Thuận: 13
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
272