Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :29-06-22


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
29-06-22 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
28-06-22Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
270
27-06-22TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng Giải Tám Cà Mau
252
26-06-22Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Tiền Giang,
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng đuôi 0 Đà Lạt
248
25-06-22TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đầu 3 Long An,
Trúng đầu 7 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
269
24-06-22Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Vĩnh Long,
Trúng đầu 1 Bình Dương,
Trúng đầu 8 Trà Vinh
240
23-06-22Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng đuôi 4 Bình Thuận
253
22-06-22Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Đồng Nai,
Trúng đầu 1 Cần Thơ,
Trúng đầu 1 Sóc Trăng
225
21-06-22Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Bến Tre,
Trúng đầu 5 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 6 Bạc Liêu
271
20-06-22TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Đồng Tháp,
Trúng đầu 1 Cà Mau
238
19-06-22Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng đầu 4 Đà Lạt
235
18-06-22TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Long An,
Trúng đầu 6 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
255
17-06-22Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Vĩnh Long,
Trúng đầu 7 Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
238
16-06-22Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
243
15-06-22Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng đầu 9 Sóc Trăng
255
14-06-22Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đuôi 5 Bạc Liêu
217
13-06-22TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đuôi 0 Đồng Tháp,
Trúng đầu 1 Cà Mau
262
12-06-22Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Tiền Giang,
Trúng đầu 5 Kiên Giang,
Trúng đầu 0 Đà Lạt
242
11-06-22TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng đầu 7 Hậu Giang
230
10-06-22Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
273
09-06-22Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 An Giang,
Trúng đuôi 2 Bình Thuận
231
08-06-22Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Đồng Nai,
Trúng đuôi 6 Cần Thơ,
Trúng đuôi 0 Sóc Trăng
258
07-06-22Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 Bạc Liêu,
Trúng đầu 2 Vũng Tàu
235
06-06-22TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 2 Đồng Tháp,
Trúng đầu 0 Cà Mau
234
05-06-22Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Tiền Giang,
Trúng đầu 3 Kiên Giang,
Trúng đuôi 1 Đà Lạt
236
04-06-22TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng đầu 6 Long An,
Trúng đầu 9 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
260
03-06-22Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 4 Bình Dương,
Trúng đuôi 0 Trà Vinh
261
02-06-22Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Tây Ninh,
Trúng đầu 8 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
222