Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
26-01-22 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
25-01-22Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đuôi 4 Bạc Liêu
259
24-01-22TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đầu 7 Đồng Tháp
261
23-01-22Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 3 Tiền Giang,
Trúng đuôi 3 Kiên Giang,
Trúng đuôi 9 Đà Lạt
246
22-01-22TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 2 Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng đuôi 2 Hậu Giang
241
21-01-22Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đuôi 9 Bình Dương,
Trúng đầu 8 Trà Vinh
259
20-01-22Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Tây Ninh,
Trúng đầu 5 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
242
19-01-22Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
256
18-01-22Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Bạc Liêu248
17-01-22TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng đầu 3 Cà Mau
266
16-01-22Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Tiền Giang,
Trúng đầu 7 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
222
15-01-22TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 6 Long An,
Trúng đuôi 8 Bình Phước,
Trúng đầu 2 Hậu Giang
223
14-01-22Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Vĩnh Long,
Trúng đầu 8 Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
226
13-01-22Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
293
12-01-22Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng đầu 2 Sóc Trăng
261
11-01-22Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đầu 3 Bạc Liêu
220
10-01-22TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng đầu 6 Cà Mau
240
09-01-22Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng đuôi 2 Kiên Giang,
Trúng đuôi 4 Đà Lạt
244
08-01-22TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng đầu 6 Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
241
07-01-22Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
215
06-01-22Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng đầu 6 Bình Thuận
263
05-01-22Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Đồng Nai,
Trúng đuôi 2 Cần Thơ,
Trúng đầu 4 Sóc Trăng
251
04-01-22Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Bến Tre,
Trúng đuôi 7 Vũng Tàu,
Trúng đầu 6 Bạc Liêu
291
03-01-22TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
256
02-01-22Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Tiền Giang,
Trúng đầu 8 Đà Lạt
253
01-01-22TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Long An,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
263
31-12-21Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 0 Bình Dương,
Trúng đuôi 9 Trà Vinh
281
30-12-21Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 5 Tây Ninh,
Trúng đuôi 3 An Giang,
Trúng đuôi 0 Bình Thuận
215