Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
03-10-22 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
02-10-22Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 1 Đà Lạt
271
01-10-22TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 9 Long An,
Trúng đuôi 4 Bình Phước,
Trúng đuôi 3 Hậu Giang
235
30-09-22Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 5 Trà Vinh
245
29-09-22An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 1 Bình Thuận,
Trúng đuôi 0 Tây Ninh
235
28-09-22Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 Đồng Nai,
Trúng đầu 6 Cần Thơ,
Trúng đầu 2 Sóc Trăng
248
27-09-22Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
248
26-09-22TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 3 Cà Mau
241
25-09-22Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 3 Đà Lạt
258
24-09-22TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 3 Long An,
Trúng đầu 7 Bình Phước,
Trúng đầu 3 Hậu Giang
244
23-09-22Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 9 Bình Dương,
Trúng đuôi 0 Trà Vinh
246
22-09-22Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 9 An Giang,
Trúng đầu 4 Bình Thuận
241
21-09-22Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Đồng Nai,
Trúng đuôi 3 Cần Thơ
253
20-09-22Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
234
19-09-22TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 8 Cà Mau
267
18-09-22Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Tiền Giang,
Trúng đuôi 5 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
269
17-09-22TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 7 Bình Phước
270
16-09-22Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 6 Bình Dương,
Trúng đuôi 0 Trà Vinh
235
15-09-22Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 7 An Giang
247
14-09-22Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 7 Sóc Trăng
220
13-09-22Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 3 Bạc Liêu
251
12-09-22TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 4 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 1 Cà Mau
254
11-09-22Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 6 Đà Lạt
248
10-09-22TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 1 Long An,
Trúng đuôi 9 Bình Phước,
Trúng đuôi 4 Hậu Giang
236
09-09-22Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 9 Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
264
08-09-22Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 2 Bình Thuận
235
07-09-22Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
244
06-09-22Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 2 Vũng Tàu,
Trúng đầu 3 Bạc Liêu
255