Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :29-06-22


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
29-06-22 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
28-06-22Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 1 Bạc Liêu
213
27-06-22TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đầu 0 Cà Mau
225
26-06-22Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Tiền Giang,
Trúng đầu 0 Kiên Giang,
Trúng đầu 3 Đà Lạt
251
25-06-22TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 TP HCM,
Trúng đuôi 6 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 3 Hậu Giang
244
24-06-22Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Vĩnh Long,
Trúng đầu 0 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
245
23-06-22Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
270
22-06-22Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
244
21-06-22Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu
245
20-06-22TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đầu 6 Cà Mau
250
19-06-22Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 5 Đà Lạt
226
18-06-22Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang,
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước
239
17-06-22Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
209
16-06-22Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
233
15-06-22Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Đồng Nai,
Trúng đầu 6 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
217
14-06-22Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Bến Tre,
Trúng đuôi 4 Vũng Tàu,
Trúng đầu 0 Bạc Liêu
257
13-06-22TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng đầu 3 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 2 Cà Mau
238
12-06-22Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 3 Đà Lạt
225
11-06-22TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 1 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
247
10-06-22Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Vĩnh Long,
Trúng đầu 2 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
236
09-06-22Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 6 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
260
08-06-22Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 5 Sóc Trăng
245
07-06-22Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 Bến Tre,
Trúng đuôi 5 Vũng Tàu,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
259
06-06-22TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 TP HCM,
Trúng đầu 7 Đồng Tháp,
Trúng đầu 5 Cà Mau
252
05-06-22Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 9 Kiên Giang,
Trúng đầu 0 Đà Lạt
219
04-06-22TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 3 Long An,
Trúng đầu 5 Bình Phước
254
03-06-22Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 6 Bình Dương,
Trúng đuôi 5 Trà Vinh
238
02-06-22Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 6 Bình Thuận
253