Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :29-06-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
29-06-22 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
28-06-22Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
258
27-06-22TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 4 Cà Mau
263
26-06-22Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Tiền Giang,
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng đầu 3 Đà Lạt
242
25-06-22TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 3 Bình Phước,
Trúng đầu 3 Hậu Giang
268
24-06-22Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
221
23-06-22Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Tây Ninh,
Trúng đầu 2 Bình Thuận
235
22-06-22Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Đồng Nai,
Trúng đầu 0 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
223
21-06-22Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng đầu 6 Bạc Liêu
247
20-06-22TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 7 Đồng Tháp,
Trúng đầu 6 Cà Mau
271
19-06-22Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đầu 1 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
241
18-06-22TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng đầu 7 Long An,
Trúng đuôi 0 Bình Phước,
Trúng đuôi 4 Hậu Giang
228
17-06-22Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 1 Trà Vinh
237
16-06-22Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 3 An Giang,
Trúng đuôi 0 Bình Thuận
290
15-06-22Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đầu 7 Sóc Trăng
246
14-06-22Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Bến Tre,
Trúng đuôi 4 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
231
13-06-22TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Đồng Tháp,
Trúng đầu 9 Cà Mau
271
12-06-22Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Kiên Giang,
Trúng đuôi 7 Đà Lạt,
Trúng đuôi 3 Tiền Giang
205
11-06-22TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 1 Bình Phước,
Trúng đuôi 2 Hậu Giang
269
10-06-22Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 2 Bình Dương
275
09-06-22Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
241
08-06-22Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
237
07-06-22Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 6 Vũng Tàu,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
276
06-06-22TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng đầu 7 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 7 Cà Mau
273
05-06-22Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Tiền Giang,
Trúng đuôi 9 Kiên Giang,
Trúng đuôi 9 Đà Lạt
255
04-06-22Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 5 Bình Phước,
Trúng đầu 2 Hậu Giang,
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng đầu 3 Long An
267
03-06-22Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Vĩnh Long,
Trúng đầu 6 Bình Dương,
Trúng đuôi 5 Trà Vinh
245
02-06-22Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 Tây Ninh,
Trúng đuôi 0 An Giang,
Trúng đầu 0 Bình Thuận
252