Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
26-01-22 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
25-01-22Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Bến Tre,
Trúng đuôi 7 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
248
24-01-22TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đuôi 2 Đồng Tháp
209
23-01-22Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Tiền Giang232
22-01-22TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 5 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
249
21-01-22Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 Bình Dương,
Trúng đuôi 8 Trà Vinh
258
20-01-22Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 5 Bình Thuận
228
19-01-22Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 0 Sóc Trăng
257
18-01-22Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Bến Tre,
Trúng đuôi 0 Bạc Liêu
270
17-01-22TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp
259
16-01-22Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Kiên Giang,
Trúng đuôi 7 Đà Lạt
262
15-01-22TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đầu 3 Long An,
Trúng đầu 8 Hậu Giang
236
14-01-22Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 0 Trà Vinh
247
13-01-22Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đuôi 1 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
241
12-01-22Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 6 Sóc Trăng
247
11-01-22Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 6 Bến Tre,
Trúng đuôi 6 Vũng Tàu,
Trúng đầu 1 Bạc Liêu
239
10-01-22TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Đồng Tháp,
Trúng đầu 9 Cà Mau
284
09-01-22Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Tiền Giang,
Trúng đuôi 1 Đà Lạt
222
08-01-22TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 9 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
237
07-01-22Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
265
06-01-22Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
231
05-01-22Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 Đồng Nai,
Trúng đầu 4 Cần Thơ,
Trúng đầu 7 Sóc Trăng
278
04-01-22Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 Bến Tre,
Trúng đầu 0 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
270
03-01-22TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
282
02-01-22Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
250
01-01-22TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng đầu 0 Long An,
Trúng đuôi 0 Hậu Giang
233
31-12-21Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Vĩnh Long,
Trúng đầu 0 Bình Dương,
Trúng đuôi 6 Trà Vinh
258
30-12-21Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 5 Bình Thuận
242