Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 700.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
03-10-22 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
02-10-22Tiền Giang: 162,051,
Kiên Giang: 437,377,
Đà Lạt: 454,728
Trúng 162 Tiền Giang,
Trúng 437 Kiên Giang
632
01-10-22TP HCM: 474,408,
Long An: 896,041,
Bình Phước: 224,657,
Hậu Giang: 571,504
Trúng 896 Long An,
Trúng 224 Bình Phước
566
30-09-22Vĩnh Long: 095,773,
Bình Dương: 226,870,
Trà Vinh: 453,857
Trúng 226 Bình Dương,
Trúng 453 Trà Vinh
551
29-09-22Tây Ninh: 740,772,
An Giang: 095,736,
Bình Thuận: 611,477
Trúng 740 Tây Ninh,
Trúng 095 An Giang,
Trúng 611 Bình Thuận
592
28-09-22Đồng Nai: 555,264,
Cần Thơ: 966,087,
Sóc Trăng: 386,391
Trúng 966 Cần Thơ648
27-09-22Bến Tre: 409,225,
Vũng Tàu: 827,262,
Bạc Liêu: 950,875
Trúng 409 Bến Tre,
Trúng 950 Bạc Liêu
545
26-09-22TP HCM: 007,532,
Đồng Tháp: 392,932,
Cà Mau: 413,224
Trúng 007 TP HCM,
Trúng 392 Đồng Tháp,
Trúng 413 Cà Mau
637
25-09-22Đà Lạt: 730,690,
Tiền Giang: 179,594,
Kiên Giang: 571,307
Trúng 730 Đà Lạt,
Trúng 179 Tiền Giang,
Trúng 571 Kiên Giang
935
24-09-22TP HCM: 119,120,
Long An: 473,950,
Bình Phước: 064,084,
Hậu Giang: 138,999
Trúng 473 Long An,
Trúng 138 Hậu Giang
551
23-09-22Vĩnh Long: 170,454,
Bình Dương: 249,275,
Trà Vinh: 420,432
Trúng 170 Vĩnh Long,
Trúng 249 Bình Dương,
Trúng 420 Trà Vinh
704
22-09-22Tây Ninh: 972,406,
An Giang: 495,003,
Bình Thuận: 949,722
Trúng 972 Tây Ninh,
Trúng 495 An Giang,
Trúng 949 Bình Thuận
658
21-09-22Đồng Nai: 470,408,
Cần Thơ: 143,102,
Sóc Trăng: 354,980
Trúng 470 Đồng Nai,
Trúng 143 Cần Thơ,
Trúng 354 Sóc Trăng
288
20-09-22Bến Tre: 559,187,
Vũng Tàu: 232,110,
Bạc Liêu: 428,102
Trúng 232 Vũng Tàu,
Trúng 428 Bạc Liêu
668
19-09-22TP HCM: 622,553,
Đồng Tháp: 531,581,
Cà Mau: 883,495
Trúng 622 TP HCM,
Trúng 883 Cà Mau
532
18-09-22Tiền Giang: 324,856,
Kiên Giang: 295,629,
Đà Lạt: 647,159
Trúng 324 Tiền Giang,
Trúng 295 Kiên Giang,
Trúng 647 Đà Lạt
334
17-09-22TP HCM: 935,533,
Long An: 684,578,
Bình Phước: 607,023,
Hậu Giang: 941,187
Trúng 935 TP HCM,
Trúng 607 Bình Phước,
Trúng 941 Hậu Giang
812
16-09-22Vĩnh Long: 887,092,
Bình Dương: 906,448,
Trà Vinh: 100,978
Trúng 906 Bình Dương,
Trúng 100 Trà Vinh
682
15-09-22Tây Ninh: 803,041,
An Giang: 497,535,
Bình Thuận: 937,609
Trúng 803 Tây Ninh,
Trúng 497 An Giang,
Trúng 937 Bình Thuận
603
14-09-22Đồng Nai: 720,206,
Cần Thơ: 557,018,
Sóc Trăng: 567,987
Trúng 720 Đồng Nai,
Trúng 557 Cần Thơ,
Trúng 567 Sóc Trăng
627
13-09-22Bến Tre: 825,968,
Vũng Tàu: 960,888,
Bạc Liêu: 233,247
Trúng 825 Bến Tre,
Trúng 960 Vũng Tàu,
Trúng 233 Bạc Liêu
794
12-09-22TP HCM: 937,776,
Đồng Tháp: 594,330,
Cà Mau: 071,075
Trúng 594 Đồng Tháp,
Trúng 071 Cà Mau
521
11-09-22Tiền Giang: 001,447,
Kiên Giang: 967,574,
Đà Lạt: 361,556
Trúng 001 Tiền Giang,
Trúng 967 Kiên Giang,
Trúng 361 Đà Lạt
565
10-09-22TP HCM: 021,929,
Long An: 948,660,
Bình Phước: 051,850,
Hậu Giang: 194,715
Trúng 021 TP HCM,
Trúng 194 Hậu Giang
453
09-09-22Vĩnh Long: 487,667,
Bình Dương: 191,449,
Trà Vinh: 853,922
Trúng 487 Vĩnh Long,
Trúng 191 Bình Dương,
Trúng 853 Trà Vinh
418
08-09-22Tây Ninh: 121,634,
An Giang: 327,695,
Bình Thuận: 521,296
Trúng 121 Tây Ninh,
Trúng 327 An Giang,
Trúng 521 Bình Thuận
580
07-09-22Đồng Nai: 682,174,
Cần Thơ: 134,636,
Sóc Trăng: 180,419
Trúng 134 Cần Thơ,
Trúng 180 Sóc Trăng
392
06-09-22Bến Tre: 226,749,
Vũng Tàu: 720,094,
Bạc Liêu: 830,385
Trúng 226 Bến Tre,
Trúng 720 Vũng Tàu,
Trúng 830 Bạc Liêu
549