Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 700.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :01-02-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
01-02-23 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
31-01-23Bến Tre: 862,425,
Vũng Tàu: 289,178,
Bạc Liêu: 053,301
Trúng 862 Bến Tre,
Trúng 289 Vũng Tàu,
Trúng 053 Bạc Liêu
696
30-01-23TP HCM: 132,890,
Đồng Tháp: 515,050,
Cà Mau: 575,041
Trúng 132 TP HCM,
Trúng 515 Đồng Tháp,
Trúng 575 Cà Mau
378
29-01-23Tiền Giang: 562,067,
Kiên Giang: 070,094,
Đà Lạt: 032,643
Trúng 562 Tiền Giang,
Trúng 032 Đà Lạt
573
28-01-23TP HCM: 878,166,
Long An: 488,197,
Bình Phước: 672,434,
Hậu Giang: 650,926
Trúng 878 TP HCM,
Trúng 488 Long An,
Trúng 650 Hậu Giang
431
27-01-23Vĩnh Long: 265,268,
Bình Dương: 731,990,
Trà Vinh: 196,450
Trúng 265 Vĩnh Long,
Trúng 731 Bình Dương,
Trúng 196 Trà Vinh
345
26-01-23Tây Ninh: 242,148,
An Giang: 935,868,
Bình Thuận: 982,138
Trúng 242 Tây Ninh,
Trúng 935 An Giang,
Trúng 982 Bình Thuận
439
25-01-23Đồng Nai: 901,209,
Cần Thơ: 553,397,
Sóc Trăng: 705,115
Trúng 901 Đồng Nai,
Trúng 705 Sóc Trăng
524
24-01-23Bến Tre: 255,496,
Vũng Tàu: 795,518,
Bạc Liêu: 280,767
Trúng 255 Bến Tre,
Trúng 795 Vũng Tàu,
Trúng 280 Bạc Liêu
721
23-01-23TP HCM: 647,082,
Đồng Tháp: 447,435,
Cà Mau: 916,701
Trúng 647 TP HCM,
Trúng 916 Cà Mau
667
22-01-23Tiền Giang: 717,347,
Kiên Giang: 403,540,
Đà Lạt: 214,270
Trúng 717 Tiền Giang,
Trúng 403 Kiên Giang,
Trúng 214 Đà Lạt
627
21-01-23TP HCM: 886,178,
Long An: 093,817,
Bình Phước: 253,885,
Hậu Giang: 163,648
Trúng 886 TP HCM,
Trúng 093 Long An,
Trúng 253 Bình Phước
714
20-01-23Vĩnh Long: 317,123,
Bình Dương: 368,546,
Trà Vinh: 760,640
Trúng 317 Vĩnh Long,
Trúng 368 Bình Dương,
Trúng 760 Trà Vinh
794
19-01-23Tây Ninh: 632,943,
An Giang: 127,686,
Bình Thuận: 887,054
Trúng 127 An Giang561
18-01-23Đồng Nai: 939,690,
Cần Thơ: 263,408,
Sóc Trăng: 168,565
Trúng 263 Cần Thơ,
Trúng 168 Sóc Trăng
509
17-01-23Bến Tre: 450,061,
Vũng Tàu: 253,640,
Bạc Liêu: 533,566
Trúng 450 Bến Tre,
Trúng 253 Vũng Tàu,
Trúng 533 Bạc Liêu
647
16-01-23TP HCM: 235,734,
Đồng Tháp: 300,168,
Cà Mau: 217,484
Trúng 235 TP HCM,
Trúng 300 Đồng Tháp,
Trúng 217 Cà Mau
412
15-01-23Tiền Giang: 494,241,
Kiên Giang: 546,010,
Đà Lạt: 396,238
Trúng 494 Tiền Giang,
Trúng 546 Kiên Giang,
Trúng 396 Đà Lạt
433
14-01-23TP HCM: 565,171,
Long An: 825,276,
Bình Phước: 380,896,
Hậu Giang: 005,856
Trúng 565 TP HCM,
Trúng 825 Long An,
Trúng 380 Bình Phước
698
13-01-23Vĩnh Long: 896,737,
Bình Dương: 836,363,
Trà Vinh: 953,495
Trúng 836 Bình Dương,
Trúng 953 Trà Vinh
586
12-01-23Tây Ninh: 139,975,
An Giang: 279,106,
Bình Thuận: 853,467
Trúng 279 An Giang,
Trúng 853 Bình Thuận
634
11-01-23Đồng Nai: 182,137,
Cần Thơ: 379,306,
Sóc Trăng: 511,585
Trúng 182 Đồng Nai733
10-01-23Bến Tre: 362,007,
Vũng Tàu: 404,774,
Bạc Liêu: 673,338
Trúng 362 Bến Tre,
Trúng 404 Vũng Tàu,
Trúng 673 Bạc Liêu
565