Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
26-01-22 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
25-01-22Bến Tre: 494,964,
Vũng Tàu: 408,992,
Bạc Liêu: 607,902
Trượt444
24-01-22TP HCM: 375,128,
Đồng Tháp: 802,379,
Cà Mau: 216,072
Trúng 375 TP HCM,
Trúng 802 Đồng Tháp,
Trúng 216 Cà Mau
660
23-01-22Tiền Giang: 694,478,
Kiên Giang: 486,866,
Đà Lạt: 517,466
Trúng 486 Kiên Giang824
22-01-22TP HCM: 290,360,
Long An: 822,060,
Bình Phước: 025,600,
Hậu Giang: 053,798
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng 053 Hậu Giang
624
21-01-22Vĩnh Long: 616,028,
Bình Dương: 497,151,
Trà Vinh: 538,153
Trúng 616 Vĩnh Long,
Trúng 497 Bình Dương,
Trúng 538 Trà Vinh
539
20-01-22Tây Ninh: 355,778,
An Giang: 940,079,
Bình Thuận: 857,406
Trúng 355 Tây Ninh,
Trúng 857 Bình Thuận
752
19-01-22Đồng Nai: 165,001,
Cần Thơ: 248,739,
Sóc Trăng: 210,095
Trúng Đồng Nai,
Trúng 248 Cần Thơ,
Trúng 210 Sóc Trăng
668
18-01-22Bến Tre: 776,189,
Vũng Tàu: 123,356,
Bạc Liêu: 220,384
Trúng 776 Bến Tre,
Trúng 123 Vũng Tàu,
Trúng 220 Bạc Liêu
588
17-01-22TP HCM: 068,353,
Đồng Tháp: 879,311,
Cà Mau: 848,121
Trúng 068 TP HCM,
Trúng 879 Đồng Tháp,
Trúng 848 Cà Mau
724
16-01-22Tiền Giang: 541,408,
Kiên Giang: 811,701,
Đà Lạt: 842,252
Trúng 541 Tiền Giang,
Trúng 811 Kiên Giang
482
15-01-22TP HCM: 392,679,
Long An: 034,029,
Bình Phước: 784,765,
Hậu Giang: 784,651
Trúng 392 TP HCM,
Trúng 034 Long An,
Trúng 784 Bình Phước,
Trúng 784 Hậu Giang
607
14-01-22Vĩnh Long: 779,261,
Bình Dương: 796,889,
Trà Vinh: 902,272
Trúng 779 Vĩnh Long,
Trúng 796 Bình Dương,
Trúng 902 Trà Vinh
737
13-01-22Tây Ninh: 371,892,
An Giang: 921,832,
Bình Thuận: 126,862
Trúng 371 Tây Ninh,
Trúng 921 An Giang
477
12-01-22Đồng Nai: 187,439,
Cần Thơ: 079,809,
Sóc Trăng: 359,077
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
604
11-01-22Bến Tre: 961,345,
Vũng Tàu: 766,833,
Bạc Liêu: 219,385
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng 219 Bạc Liêu
432
10-01-22TP HCM: 043,480,
Đồng Tháp: 501,625,
Cà Mau: 595,887
Trúng 043 TP HCM,
Trúng 501 Đồng Tháp,
Trúng 595 Cà Mau
606
09-01-22Tiền Giang: 089,579,
Kiên Giang: 212,896,
Đà Lạt: 736,656
Trúng 089 Tiền Giang922
08-01-22TP HCM: 915,549,
Long An: 810,929,
Bình Phước: 449,415,
Hậu Giang: 893,982
Trúng 915 TP HCM,
Trúng 810 Long An,
Trúng 449 Bình Phước,
Trúng 893 Hậu Giang
460
07-01-22Vĩnh Long: 572,265,
Bình Dương: 137,912,
Trà Vinh: 363,941
Trúng 572 Vĩnh Long,
Trúng 363 Trà Vinh
561
06-01-22Tây Ninh: 725,279,
An Giang: 610,621,
Bình Thuận: 022,344
Trúng 725 Tây Ninh,
Trúng 610 An Giang,
Trúng 022 Bình Thuận
623
05-01-22Đồng Nai: 049,524,
Cần Thơ: 944,848,
Sóc Trăng: 775,205
Trúng 049 Đồng Nai,
Trúng 944 Cần Thơ,
Trúng 775 Sóc Trăng
550
04-01-22Bến Tre: 857,828,
Vũng Tàu: 902,299,
Bạc Liêu: 560,592
Trúng 857 Bến Tre,
Trúng 902 Vũng Tàu,
Trúng 560 Bạc Liêu
567
03-01-22TP HCM: 940,104,
Đồng Tháp: 514,103,
Cà Mau: 325,420
Trúng 514 Đồng Tháp734
02-01-22Tiền Giang: 841,057,
Kiên Giang: 063,433,
Đà Lạt: 164,978
Trúng 841 Tiền Giang,
Trúng 063 Kiên Giang,
Trúng 164 Đà Lạt
524
01-01-22TP HCM: 869,636,
Long An: 162,841,
Bình Phước: 449,727,
Hậu Giang: 190,553
Trúng 869 TP HCM,
Trúng 449 Bình Phước,
Trúng 190 Hậu Giang
556
31-12-21Vĩnh Long: 017,776,
Bình Dương: 828,254,
Trà Vinh: 326,456
Trúng 017 Vĩnh Long,
Trúng 326 Trà Vinh
736
30-12-21Tây Ninh: 717,196,
An Giang: 952,680,
Bình Thuận: 175,464
Trúng 717 Tây Ninh,
Trúng 952 An Giang,
Trúng 175 Bình Thuận
662