Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Cam kết giúp Ae thắng lớn ngày :01-02-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
01-02-23 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
31-01-23Bến Tre: 78,
Vũng Tàu: 12,
Bạc Liêu: 18
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
339
30-01-23TP HCM: 53,
Đồng Tháp: 08,
Cà Mau: 36
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
358
29-01-23Tiền Giang: 71,
Kiên Giang: 71,
Đà Lạt: 03
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
330
28-01-23TP HCM: 60,
Long An: 01,
Bình Phước: 14,
Hậu Giang: 01
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
378
27-01-23Vĩnh Long: 44,
Bình Dương: 85,
Trà Vinh: 26
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
381
26-01-23Tây Ninh: 12,
An Giang: 65,
Bình Thuận: 01
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
336
25-01-23Đồng Nai: 36,
Cần Thơ: 12,
Sóc Trăng: 03
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
333
24-01-23Bến Tre: 55,
Vũng Tàu: 28,
Bạc Liêu: 24
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
350
23-01-23TP HCM: 87,
Đồng Tháp: 60,
Cà Mau: 41
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
363
22-01-23Tiền Giang: 85,
Kiên Giang: 17,
Đà Lạt: 00
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
350
21-01-23TP HCM: 86,
Long An: 99,
Bình Phước: 19,
Hậu Giang: 97
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
328
20-01-23Vĩnh Long: 22,
Bình Dương: 82,
Trà Vinh: 73
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
319
19-01-23Tây Ninh: 11,
An Giang: 81,
Bình Thuận: 01
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
354
18-01-23Đồng Nai: 13,
Cần Thơ: 81,
Sóc Trăng: 28
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
368
17-01-23Bến Tre: 09,
Vũng Tàu: 65,
Bạc Liêu: 90
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
347
16-01-23TP HCM: 61,
Đồng Tháp: 96,
Cà Mau: 35
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
338
15-01-23Tiền Giang: 65,
Kiên Giang: 25,
Đà Lạt: 20
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
371
14-01-23TP HCM: 32,
Long An: 49,
Bình Phước: 88,
Hậu Giang: 70
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
372
13-01-23Vĩnh Long: 03,
Bình Dương: 26,
Trà Vinh: 13
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
358
12-01-23Tây Ninh: 79,
An Giang: 23,
Bình Thuận: 28
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
371
11-01-23Đồng Nai: 09,
Cần Thơ: 01,
Sóc Trăng: 22
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
329
10-01-23Bến Tre: 39,
Vũng Tàu: 52,
Bạc Liêu: 87
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
373