Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Soi cầu phong thủy ngày :03-10-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
03-10-22 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
02-10-22Tiền Giang: 64,
Kiên Giang: 51,
Đà Lạt: 05
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
360
01-10-22TP HCM: 87,
Long An: 40,
Bình Phước: 07,
Hậu Giang: 37
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
357
30-09-22Vĩnh Long: 15,
Bình Dương: 64,
Trà Vinh: 71
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
363
29-09-22Tây Ninh: 45,
An Giang: 15,
Bình Thuận: 68
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
362
28-09-22Đồng Nai: 86,
Cần Thơ: 55,
Sóc Trăng: 30
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
341
27-09-22Bến Tre: 60,
Vũng Tàu: 67,
Bạc Liêu: 68
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
366
26-09-22TP HCM: 75,
Đồng Tháp: 99,
Cà Mau: 92
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
342
25-09-22Tiền Giang: 14,
Kiên Giang: 21,
Đà Lạt: 23
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
314
24-09-22TP HCM: 98,
Long An: 56,
Bình Phước: 51,
Hậu Giang: 08
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
355
23-09-22Vĩnh Long: 88,
Bình Dương: 31,
Trà Vinh: 48
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
382
22-09-22Tây Ninh: 01,
An Giang: 95,
Bình Thuận: 43
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
357
21-09-22Đồng Nai: 70,
Cần Thơ: 47,
Sóc Trăng: 17
Trúng Đồng Nai331
20-09-22Bến Tre: 99,
Vũng Tàu: 92,
Bạc Liêu: 28
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
384
19-09-22TP HCM: 26,
Đồng Tháp: 90,
Cà Mau: 09
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
350
18-09-22Tiền Giang: 28,
Kiên Giang: 07,
Đà Lạt: 63
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
362
17-09-22TP HCM: 42,
Long An: 01,
Bình Phước: 28,
Hậu Giang: 07
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
319
16-09-22Vĩnh Long: 94,
Bình Dương: 40,
Trà Vinh: 92
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
344
15-09-22Tây Ninh: 57,
An Giang: 93,
Bình Thuận: 21
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
358
14-09-22Đồng Nai: 56,
Cần Thơ: 97,
Sóc Trăng: 34
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
371
13-09-22Bến Tre: 25,
Vũng Tàu: 11,
Bạc Liêu: 40
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
350
12-09-22TP HCM: 13,
Đồng Tháp: 99,
Cà Mau: 99
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
352
11-09-22Tiền Giang: 73,
Kiên Giang: 31,
Đà Lạt: 24
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
348
10-09-22TP HCM: 60,
Long An: 27,
Bình Phước: 09,
Hậu Giang: 90
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
349
09-09-22Vĩnh Long: 47,
Bình Dương: 50,
Trà Vinh: 22
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
352
08-09-22Tây Ninh: 80,
An Giang: 16,
Bình Thuận: 81
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
325
07-09-22Đồng Nai: 82,
Cần Thơ: 57,
Sóc Trăng: 27
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
335
06-09-22Bến Tre: 28,
Vũng Tàu: 40,
Bạc Liêu: 60
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
330