Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Đã Có Số Chắc ăn ngày :29-06-22


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
29-06-22 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
28-06-22Bến Tre: 27,
Vũng Tàu: 05,
Bạc Liêu: 16
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
349
27-06-22TP HCM: 85,
Đồng Tháp: 80,
Cà Mau: 58
Trượt331
26-06-22Tiền Giang: 71,
Kiên Giang: 24,
Đà Lạt: 33
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
369
25-06-22TP HCM: 10,
Long An: 30,
Bình Phước: 77,
Hậu Giang: 02
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
339
24-06-22Vĩnh Long: 41,
Bình Dương: 73,
Trà Vinh: 21
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
331
23-06-22Tây Ninh: 37,
An Giang: 35,
Bình Thuận: 06
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
328
22-06-22Đồng Nai: 60,
Cần Thơ: 19,
Sóc Trăng: 38
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
360
21-06-22Bến Tre: 10,
Vũng Tàu: 58,
Bạc Liêu: 38
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
337
20-06-22TP HCM: 91,
Đồng Tháp: 91,
Cà Mau: 21
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
368
19-06-22Tiền Giang: 48,
Kiên Giang: 43,
Đà Lạt: 90
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
394
18-06-22TP HCM: 52,
Long An: 89,
Bình Phước: 52,
Hậu Giang: 78
Trượt327
17-06-22Vĩnh Long: 04,
Bình Dương: 49,
Trà Vinh: 98
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
361
16-06-22Tây Ninh: 05,
An Giang: 11,
Bình Thuận: 82
Trượt355
15-06-22Đồng Nai: 37,
Cần Thơ: 75,
Sóc Trăng: 61
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
341
14-06-22Bến Tre: 21,
Vũng Tàu: 43,
Bạc Liêu: 85
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
369
13-06-22TP HCM: 43,
Đồng Tháp: 46,
Cà Mau: 30
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
359
12-06-22Tiền Giang: 95,
Kiên Giang: 54,
Đà Lạt: 37
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
344
11-06-22TP HCM: 98,
Long An: 17,
Bình Phước: 15,
Hậu Giang: 04
Trúng TP HCM,
Trúng Long An
355
10-06-22Vĩnh Long: 65,
Bình Dương: 62,
Trà Vinh: 30
Trúng Vĩnh Long352
09-06-22Tây Ninh: 63,
An Giang: 91,
Bình Thuận: 22
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
333
08-06-22Đồng Nai: 41,
Cần Thơ: 84,
Sóc Trăng: 75
Trúng Cần Thơ331
07-06-22Bến Tre: 77,
Vũng Tàu: 47,
Bạc Liêu: 48
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
363
06-06-22TP HCM: 66,
Đồng Tháp: 90,
Cà Mau: 57
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
352
05-06-22Tiền Giang: 72,
Kiên Giang: 37,
Đà Lạt: 36
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
318
04-06-22TP HCM: 50,
Long An: 96,
Bình Phước: 23,
Hậu Giang: 26
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
325
03-06-22Vĩnh Long: 37,
Bình Dương: 89,
Trà Vinh: 75
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
326
02-06-22Tây Ninh: 17,
An Giang: 71,
Bình Thuận: 13
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
348