Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Đã Có Số Chắc ăn ngày :10-08-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
10-08-22 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
09-08-22Bến Tre: 54,
Vũng Tàu: 06,
Bạc Liêu: 83
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
357
08-08-22TP HCM: 31,
Đồng Tháp: 16,
Cà Mau: 13
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
368
07-08-22Tiền Giang: 07,
Kiên Giang: 24,
Đà Lạt: 46
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
351
06-08-22TP HCM: 30,
Long An: 85,
Bình Phước: 42,
Hậu Giang: 46
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
341
05-08-22Vĩnh Long: 99,
Bình Dương: 44,
Trà Vinh: 00
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
380
04-08-22Tây Ninh: 69,
An Giang: 03,
Bình Thuận: 47
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
364
03-08-22Đồng Nai: 12,
Cần Thơ: 06,
Sóc Trăng: 85
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
350
02-08-22Bến Tre: 74,
Vũng Tàu: 88,
Bạc Liêu: 57
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
345
01-08-22TP HCM: 90,
Đồng Tháp: 49,
Cà Mau: 96
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
332
31-07-22Tiền Giang: 20,
Kiên Giang: 28,
Đà Lạt: 38
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
345
30-07-22TP HCM: 28,
Long An: 60,
Bình Phước: 13,
Hậu Giang: 32
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
345
29-07-22Vĩnh Long: 65,
Bình Dương: 29,
Trà Vinh: 81
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
365
28-07-22Tây Ninh: 83,
An Giang: 52,
Bình Thuận: 37
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
337
27-07-22Đồng Nai: 70,
Cần Thơ: 13,
Sóc Trăng: 70
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
363
26-07-22Bến Tre: 07,
Vũng Tàu: 22,
Bạc Liêu: 35
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
365
25-07-22TP HCM: 56,
Đồng Tháp: 69,
Cà Mau: 81
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
330
24-07-22Tiền Giang: 87,
Kiên Giang: 41,
Đà Lạt: 52
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
364
23-07-22TP HCM: 53,
Long An: 08,
Bình Phước: 07,
Hậu Giang: 88
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
365
22-07-22Vĩnh Long: 25,
Bình Dương: 58,
Trà Vinh: 09
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
375
21-07-22Tây Ninh: 05,
An Giang: 71,
Bình Thuận: 10
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
356
20-07-22Đồng Nai: 81,
Cần Thơ: 21,
Sóc Trăng: 79
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
360
19-07-22Bến Tre: 70,
Vũng Tàu: 54,
Bạc Liêu: 88
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
359
18-07-22TP HCM: 99,
Đồng Tháp: 79,
Cà Mau: 33
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
349
17-07-22Tiền Giang: 16,
Kiên Giang: 60,
Đà Lạt: 10
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
325
16-07-22TP HCM: 35,
Long An: 63,
Bình Phước: 99,
Hậu Giang: 34
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
337
15-07-22Vĩnh Long: 01,
Bình Dương: 96,
Trà Vinh: 66
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
345
14-07-22Tây Ninh: 39,
An Giang: 79,
Bình Thuận: 07
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
341