Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
26-01-22 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
25-01-22Bến Tre: 01,
Vũng Tàu: 57,
Bạc Liêu: 83
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
358
24-01-22TP HCM: 75,
Đồng Tháp: 02,
Cà Mau: 91
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
358
23-01-22Tiền Giang: 35,
Kiên Giang: 04,
Đà Lạt: 01
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
353
22-01-22TP HCM: 30,
Long An: 52,
Bình Phước: 28,
Hậu Giang: 02
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
343
21-01-22Vĩnh Long: 60,
Bình Dương: 65,
Trà Vinh: 65
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
366
20-01-22Tây Ninh: 73,
An Giang: 19,
Bình Thuận: 37
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
337
19-01-22Đồng Nai: 16,
Cần Thơ: 46,
Sóc Trăng: 21
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
348
18-01-22Bến Tre: 37,
Vũng Tàu: 90,
Bạc Liêu: 44
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
327
17-01-22TP HCM: 66,
Đồng Tháp: 59,
Cà Mau: 47
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
352
16-01-22Tiền Giang: 59,
Kiên Giang: 12,
Đà Lạt: 95
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
340
15-01-22TP HCM: 84,
Long An: 61,
Bình Phước: 71,
Hậu Giang: 70
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
347
14-01-22Vĩnh Long: 69,
Bình Dương: 11,
Trà Vinh: 97
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
333
13-01-22Tây Ninh: 77,
An Giang: 73,
Bình Thuận: 89
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
336
12-01-22Đồng Nai: 58,
Cần Thơ: 68,
Sóc Trăng: 19
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
347
11-01-22Bến Tre: 96,
Vũng Tàu: 00,
Bạc Liêu: 63
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
352
10-01-22TP HCM: 43,
Đồng Tháp: 94,
Cà Mau: 71
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
335
09-01-22Tiền Giang: 62,
Kiên Giang: 26,
Đà Lạt: 57
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
354
08-01-22TP HCM: 52,
Long An: 34,
Bình Phước: 61,
Hậu Giang: 12
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
335
07-01-22Vĩnh Long: 02,
Bình Dương: 87,
Trà Vinh: 95
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
316
06-01-22Tây Ninh: 41,
An Giang: 16,
Bình Thuận: 40
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
351
05-01-22Đồng Nai: 49,
Cần Thơ: 16,
Sóc Trăng: 92
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
332
04-01-22Bến Tre: 57,
Vũng Tàu: 76,
Bạc Liêu: 14
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
351
03-01-22TP HCM: 09,
Đồng Tháp: 54,
Cà Mau: 25
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
336
02-01-22Tiền Giang: 26,
Kiên Giang: 64,
Đà Lạt: 47
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
333
01-01-22TP HCM: 66,
Long An: 87,
Bình Phước: 08,
Hậu Giang: 36
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
333
31-12-21Vĩnh Long: 24,
Bình Dương: 05,
Trà Vinh: 59
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
358
30-12-21Tây Ninh: 81,
An Giang: 85,
Bình Thuận: 71
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
336