Lô Xiên 4 Víp MB: 500.000 VNĐ

Chốt số đẹp tối nay ngày :29-06-22


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
29-06-22
28-06-2229,95,33,08Trượt145
27-06-2243,76,08,16Trượt134
26-06-2258,07,72,15Trượt153
25-06-2286,42,53,52Trượt150
24-06-2256,92,48,99Trượt163
23-06-2245,14,29,23Trượt129
22-06-2274,54,86,33Trượt129
21-06-2212,91,25,43Trượt160
20-06-2201,24,26,32Trượt129
19-06-2218,66,69,46Trúng164
18-06-2270,72,53,61Trượt158
17-06-2235,11,98,51Trượt131
16-06-2289,88,97,10Trượt134
15-06-2293,74,17,30Trượt158
14-06-2234,89,00,63Trượt162
13-06-2296,57,35,18Trượt136
12-06-2290,18,70,35Trúng147
11-06-2230,68,06,02Trượt145
10-06-2245,02,24,27Trúng161
09-06-2281,34,83,62Trượt169
08-06-2268,32,84,20Trúng167
07-06-2270,94,25,30Trúng133
06-06-2269,03,90,64Trúng138
05-06-2297,72,31,95Trúng132
04-06-2224,80,18,54Trượt144
03-06-2227,73,89,77Trượt143
02-06-2296,53,75,02Trượt120