Lô Xiên 4 Víp MB: 500.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
26-01-22
25-01-2266,98,23,76Trúng144
24-01-2208,77,94,78Trúng124
23-01-2201,40,92,05Trúng125
22-01-2292,84,94,26Trúng135
21-01-2202,48,68,46Trúng150
20-01-2241,25,64,28Trúng134
19-01-2258,61,06,97Trúng125
18-01-2215,93,64,01Trượt161
17-01-2238,39,70,98Trúng163
16-01-2231,48,56,33Trúng136
15-01-2291,24,20,69Trượt155
14-01-2202,18,84,29Trúng168
13-01-2220,37,28,58Trúng147
12-01-2292,93,77,18Trúng132
11-01-2216,44,11,12Trượt149
10-01-2282,63,07,22Trúng168
09-01-2214,84,22,62Trúng167
08-01-2204,47,93,84Trúng167
07-01-2205,76,00,26Trượt143
06-01-2235,51,71,77Trúng141
05-01-2219,61,71,05Trúng129
04-01-2292,74,64,36Trúng141
03-01-2273,39,06,76Trượt121
02-01-2269,04,66,12Trượt160
01-01-2210,65,49,82Trúng143
31-12-2190,92,26,00Trúng163
30-12-2178,91,76,35Trúng169