Lô Xiên 3 Víp MB: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :29-06-22


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Lô xiên 3 Kết quả Theo
29-06-22
28-06-2263,16,31Trúng169
27-06-2271,12,92Trúng121
26-06-2209,12,91Trúng165
25-06-2285,51,33Trúng155
24-06-2244,13,77Trúng165
23-06-2253,14,62Trượt155
22-06-2244,62,17Trúng172
21-06-2204,78,54Trúng178
20-06-2264,74,22Trúng156
19-06-2213,11,47Trúng132
18-06-2297,83,19Trượt140
17-06-2293,77,19Trúng140
16-06-2286,89,48Trúng161
15-06-2218,87,01Trượt166
14-06-2244,24,57Trúng169
13-06-2288,60,46Trúng137
12-06-2251,45,58Trượt142
11-06-2222,33,06Trúng127
10-06-2218,02,24Trúng146
09-06-2291,38,04Trúng155
08-06-2244,60,13Trượt153
07-06-2294,00,59Trúng175
06-06-2264,35,74Trúng172
05-06-2227,95,38Trúng125
04-06-2251,04,82Trượt160
03-06-2255,43,58Trúng164
02-06-2208,84,99Trúng159