Lô Xiên 2 Víp MB: 200.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :26-01-22


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 2 Kết quả Theo
26-01-22
25-01-2267,36Trúng225
24-01-2267,02Trúng243
23-01-2272,31Trúng220
22-01-2251,37Trúng249
21-01-2230,48Trúng236
20-01-2208,33Trượt241
19-01-2230,61Trúng255
18-01-2218,42Trúng229
17-01-2231,21Trúng256
16-01-2230,41Trượt250
15-01-2287,46Trúng267
14-01-2255,97Trượt224
13-01-2246,52Trượt257
12-01-2220,92Trúng235
11-01-2289,38Trúng240
10-01-2281,55Trúng267
09-01-2217,33Trượt220
08-01-2269,35Trúng247
07-01-2239,43Trượt244
06-01-2279,32Trúng231
05-01-2250,71Trúng257
04-01-2276,90Trúng226
03-01-2240,18Trượt240
02-01-2209,40Trúng249
01-01-2292,66Trúng227
31-12-2197,37Trúng228
30-12-2191,33Trúng256